Video: vămuirea mijloacelor de transport cu achitarea accizei în mărime de 30%

0.00 MDL

În „MO” din 30 iunie anul curent a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr. 172 din 23.06.2023 pentru modificarea unor acte normative, aplicarea căreia oferă o soluție fezabilă pentru proprietarii mijloacelor de transport plasate sub regimul vamal de admitere temporară. Aceasta prevede că, prin derogare de la actele normative, mijloacele de transport clasificate la poziția tarifară 8703, cu termenul de exploatare de 7 ani sau mai mare, care au fost declarate prin acțiune în perioada 1 iulie 2017–31 decembrie 2022 inclusiv și care s-au aflat, în această perioadă, pe teritoriul RM cel puțin 90 de zile cumulative, pot fi plasate în regim vamal de import până la data de 31 ianuarie 2024 inclusiv, după prezentarea dovezii achitării vinietei pentru toată perioada aflării mijloacelor respective pe teritoriul RM, cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2023.

 

Mai multe detalii despre vămuirea mijloacelor de transport cu achitarea accizei în mărime de 30% vedeți în materialul video prezentat de Serviciul Vamal.

New
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon