SFS monitor

26 februarie - termenul limită de prezentare a informațiilor din surse indirecte

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că termenul limită de prezentare a informației de către subiecții prezentării informațiilor din surse indirecte indicați în art.22611 din Codul fiscal pentru perioada anului 2023 este către data de 26 februarie 2024.

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, subiecții vizați sunt:

 • instituțiile financiare: informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;
 • companiile turistice: informația privind serviciile turistice prestate;
 • companiile de asigurare: informația privind contractele de asigurare;
 • deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare: informația privind contractele de asigurare;
 • Banca Națională a Moldovei: informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislației de titularii de conturi;
 • notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială: informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; informația privind contractele de împrumut și de donații; informația privind alte contracte aferente activelor de capital;
 • executorii judecătorești: informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare;
 • birourile istoriilor de credit: informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale;
 • persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă: informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea, posesia sau folosința mijloacelor de transport;
 • persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă: informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice;
 • societățile de plată: informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
 • societățile emitente de monedă electronică: informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
 • furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică: informația privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.

 

Modul de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Informația se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA „Colectarea Informației din Sursele Indirecte”.

 

Precizăm că, prezentarea tardivă sau neautentică a informației, precum și neprezentarea informației prevăzute la art. 22611 din Codul fiscal, se sancționează în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (6), (7) și (8) din Codul fiscal.

Pentru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor completate, sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier (format XML), care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singure semnături electronice.

Informații suplimentare privind procesele de ordin tehnic (lipsa accesului, încărcarea, semnarea și transmiterea informației) puteți afla apelând Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul: 0 8000 1525.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

736 views

The date of publishing:

07 February /2024 13:38

Data replasarii

22 February /2024 03:00

Domeniu:

Noutăți fiscale

Tags:

banca | asigurare | companii de stat | termen limita

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon