News

A fost lansat un apel de depunere a cererilor de solicitare a unor plăți directe în sectorul zootehnic

Cererile de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural per kg de produs: lapte de vacă, se depun începând cu 4 martie și până la 15 aprilie 2024.

 

 

În Monitorul Oficial din 22 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 30 din 13 februarie 2024 cu privire la lansarea apelului II de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic.

 

 

Conform Ordinului publicat, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în cadrul apelului II,  va recepționa cereri de solicitare a plăților directe per kg de produs pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

 

Amintim, conform Regulamentului privind acordarea de plăți directe în sectorul zootehnic din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin HG nr.492 din 12 iulie 2023, plata directă în sectorul zootehnic se acordă per cap de animal și per kilogram de produs, prin intermediul AIPA. Plățile directe per cap de animal se acordă deținătorilor de animale de următoarele specii:  bovine, ovine, caprine și cabaline. Plata directă se acordă crescătorilor de animale pentru animalele înregistrate și exploatate în exploatațiile zootehnice – cu vârsta de cel puțin 3 luni, întreținute într-un efectiv de minimum 5 capete de junci, 50 de capete de oi și mioare specializate pentru producția de lapte, 30 de capete de oi și mioare specializate pentru producția de carne, 30 de capete de capre și căprițe, 5 capete de iepe, armăsari și mânze exploatate în fermele atestate în categoria de prăsilă sau înscrise în registrele genealogice.

 

Depunerea dosarelor de solicitare a plăților directe are loc în cadrul apelurilor anunțate în baza ordinului MAIA.  Dosarul cu cererea de solicitare a plăților directe se depune la sediile subdiviziunilor teritoriale ale Agenției în a căror limită teritorială este înregistrată exploatația agricolă.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

481 views

The date of publishing:

23 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Agricultura | Noutăți

Tags:

mediul rural | Agricultură | sectorul zootehnic | zootehnie

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon