Public procurement

Achiziții publice: circulara privind termenele de prezentare a dărilor de seamă de către autoritățile contractante

Agenția Achiziții Publice (AAP) atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul Finanțelor a emis o circulară cu referire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice către AAP și de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor (TRMF).
 
Astfel, autoritățile contractante/instituțiile bugetare urmează să prezinte contractele/amendamentele la contractele încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări sau servicii necesare pentru anul bugetar 2021, pentru înregistrare la TRMF până la 17 decembrie 2021.

 

Pentru procedurile de achiziții publice desfășurate în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări sau servicii necesare pentru anul bugetar 2021, autoritățile contractante, în modul prevăzut de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 193/2018, transmit dările de seamă cu privire la procedura de achiziție publică către Agenția Achiziții Publice (bap@tender.gov.md) după expirarea termenului de așteptare conform art. 32 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și semnarea contractelor de achiziție, pentru procesarea datelor privind contractile de achiziții publice atribuite în anul în curs de gestiune, până la 10 decembrie 2021.

 

AAP urmează să proceseze datele cu privire la procedura de achiziție și contractele de achiziții încheiate, plasând informația corespunzătoare în directoriul Transparența, rubrica Contracte atribuite de pe pagina web a Agenției (tender.gov.md) până la 13 decembrie 2021.

 

Autoritățile contractante/instituțiile bugetare vor prezenta pentru înregistrare la TRMF, până la 17 decembrie 2021, contractele de achiziții publice/amendamentele la contractele de achiziții publice încheiate conform prevederilor Legii nr. 131/2015.

author icon

Alexandru Ciuș

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1498 views

The date of publishing:

17 November /2021 08:12

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

achizii publice | dare de seamă | autoritatea contractantă | termen de prezentare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon