News

Agenții economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase vor prezenta SIMM24M

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți al regimului fiscal stabilit la cap. 71 și 73 din titlul II a Codului fiscal. Reiterăm, că prin Legea nr. 212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală), a fost completat titlul II al CF cu cap. 73, regimul fiscal al agenților economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase.

 

Astfel, începând cu perioada fiscală 2024, subiecții regimului fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) și subiecții regimului fiscal al agenților economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase vor prezenta formularul SIMM24M. De menționat, că actualmente, prin Darea de seamă SIMM20, agenții economici subiecţi ai sectorului ÎMM, calculează impozitul pe venit prin aplicarea cotei de 4% asupra obiectului impunerii.

 

Conform proiectului, ultima perioadă de raportare conform formularului SIMM20, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, va fi perioada fiscală a anului 2023.

 

Totodată, anexa nr. 2 la proiectul ordinului conține Modul de completare a dării de seamă formularul SIMM24M.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului propus pentru consultări publice se vor accepta până la 10 martie anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

477 views

The date of publishing:

28 February /2024 13:47

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

metale feroase și neferoase | comercializare | deseuri | agent economic

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon