News

Agenții economici care implementează REP ar putea fi scutiți de taxa pentru ambalaje

Agenții economici care sunt înregistrați în SIA MD (Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”) ar putea beneficia de o scutire de taxa pentru ambalaje, egală cu raportul dintre cantitatea de deșeuri valorificate și cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare conform anexei nr. 2 din HG nr.561/2020, înmulțit cu taxa pe ambalaje.

 

Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege ce prevede modificarea Legii nr. 1450/1998 privind plata pentru poluarea mediului.

 

Conform notei informative, modificările sunt necesare pentru armonizarea unor aspecte ce vizează aplicarea principiului responsabilității extinse a producătorului (REP) cu Legea nr. 1450/1998 privind plata pentru poluarea mediului, dar și cu HG nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile din ambalaje. 

 

După cum se menționează în nota proiectului, mecanismul REP impune agenții economici să recicleze și să valorifice deșeurile,  fie individual sau prin sistem colectiv, ceea ce implică costuri. Concomitent cu aplicare REP, producătorii și importatorii de mărfuri achită și taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Această situație crează presiune financiară dublă nejustificată pentru mediul de afaceri.

 

Conform proiectului, subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv sau care nu s-au înregistrat ca sistem individual, calculează și achită plățile corespunzătoare și prezintă darea de seamă respectivă lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare cele de gestiune.

 

Totodată, proiectul stabilește valoarea taxei pentru ambalaje în funcție de greutatea acestora și nu în baza numărului de unități de ambalaje, cum este în prezent. Astfel, se propune ca pentru ambalaje mărimea taxei să fie stabilită în sumă absolută la o unitate de măsură a greutății tipului de material din care sunt confecționate ambalajele (hârtie, carton, sticlă etc.). 

 

Suplimentar, prin aceste modificări se intenționează asigurarea condițiilor de concurență loială pentru toți agenții economici care importă sau produc bunuri ambalate în Republica Moldova.

 

Totodată, se precizează că pentru anul 2023, țintele de colectare și reciclare se vor calcula având ca bază de calcul ambalajele puse pe piață începând cu data intrării în vigoare a prevederilor menționate.

Proiectul urmează a fi aprobat în lectura a doua.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

904 views

The date of publishing:

14 July /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

agenti economici | Taxe | ambalaje

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon