Analytics and statistics

În ce ramuri ale Moldovei plătesc mai mult

Cîştigul salarial mediu în iunie 2015 a constituit în Moldova 4732,7 lei, înregistrînd o creştere cu 12,6% faţă de luna iunie anul trecut. Totodată, în expresie reală, ținînd cont de rata inflației, creșterea a fost de 4%, transmite Noi.md. După cum a comunicat Biroul Național de Statistică, în luna iunie 2015, în sfera bugetară cîştigul salarial mediu a constituit în luna iunie curent 4469,7 lei, majorîndu-se faţă de iunie anul trecut cu 17,1%, iar în sectorul economic (real) cîştigul salarial s-a majorat în aceeași perioadă cu 11% - pînă la 4841,0 lei. Conform statisticii oficiale, cel mai mare cîștig salarial mediu s-a atestat în Moldova în luna iunie 2015, ca și luna precedentă, în sfera tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. El a constituit 9611,4 lei, majorîndu-se în comparație cu iunie 2014 cu 15,9%. Au cîștiguri salariale medii mari specialiștii din sectoarele financiar și de asigurări - 8471 lei (+4,2%), precum și de la întreprinderile din domeniul producerii și furnizării energiei electrice și termice, a gazelor, apei calde - 7771,4 lei. În sfera activității profesionale, științifice și tehnice cîștigul salarial mediu în iunie 2015 a fost de 6558,3 lei (+19,3%), în administrarea publicăt și apărare, asigurările sociale obligatorii - 5997 lei (+12,7 lei). La întreprinderile de distribuţie a apei, salubritate, gestionare a deşeurilor, activităţi de decontaminare au primit în medie cite 4751,4 lei (+13,3%). La întreprinderile din industria extractivă cîștigul salarial mediu s-a atestat la nivelul de 4752,5 lei (+5,9), în sfera construcțiilor - 4687,3 lei (+6,4%), în domeniul sănătății și serviciilor sociale - 4562,2 lei (+10,8%), la unitățile industriei prelucrătoare - 4515,4 lei (+10,8%), în transporturi și depozitare - 4369,3 lei (+8,3%). În sfera învățămîntului cîștigul mediu lunar a constituit în iunie 4304,3 lei (+17,6%), în tranzacții imobiliare - 4119,4 lei (+4,2%), în comerț, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor - 3974,5 lei (+11,6%). În mod tradițional, cele mai mici cîștiguri salariale medii le au angajații din agricultură, silvicultură şi pescuit, care au constituit în iunie 2936,6 lei (+14,3%). Cîștigul salarial mediu al angajaților din activități de cazare și alimentație publică s-a înregistrat la nivelul de 3081 lei (+10%), iar al persoanelor din artă, activităţi de recreere şi de agreement - 3180 lei (+15,8%).

via | www.noi.md

1577 views

The date of publishing:

24 August /2015 09:19

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

cîștig | salarii | inflație | BNS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon