Analytics and statistics

Producţia globală agricolă în trimestrul I 2015

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele volumului producţiei globale agricole în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-martie 2015 faţă de ianuarie-martie 2014 a constituit 104,4%. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 4,4%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date: În ianuarie-martie 2015 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor cu 7,0%, care a fost influenţată de sporirea producţiei (creşterii) porcinelor – cu 9,4%, bovinelor – cu 4,9%, păsărilor – cu 4,4%, ovinelor şi caprinelor – cu 3,9%. Volumul creşterii vitelor şi păsărilor în întreprinderile agricole2 s-a majorat cu 9,0%, în gospodăriile populaţiei – cu 5,4%. Producţia de lapte a crescut cu 2,8%, inclusiv în întreprinderile agricole2 - cu 24,2% (drept urmare a creşterii efectivului mediu de vaci cu 16% şi productivităţii acestora cu 7%), în gospodăriile populaţiei - cu 1,5% (drept urmare a creşterii productivităţii vacilor cu 2,5%). Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 9,9%, în rezultatul micşorării şeptelului de găini ouătoare în întreprinderile agricole cu 8% şi productivităţii acestora cu 10%. Note: 1 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile. 2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale.

via | www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1556 views

The date of publishing:

29 April /2015 13:41

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

BNS | Producția agricolă | gospodării țărăneşti | întreprinderi

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon