Analytics and statistics

Rezultatele monitorizării contractului de construcție a străzii Alecu Russo din Chișinău

Expert-Grup a analizat contractul de achiziționare a lucrărilor de reparație a străzii Alecu Russo la etapele licitației și de execuție a lucrărilor. Specialiștii au identificat abateri importante în procesul licitației, care arată semne clare de aranjare a achiziției, dar și nereguli în execuția lucrărilor. Etapa licitației Neconformitatea formării și activității grupului de lucru. Componența grupului de lucru de evaluare a ofertelor și adjudecarea contractului a suferit modificare față de etapa de deschidere a ofertelor. Au fost incluși pe parcurs Nistor Grozavu (vice-primar) și Petru Ghilaș (Șef al secției achiziții publice a Direcției generale economie, reforme si relații patrimoniale), dar au dispărut Teodor Josan și Silvia Posternac – doi specialiști din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicații. În cazul unor absențe motivate și înlocuire a membrilor de lucru, astfel de substituiri trebuiau documentate printr-un proces verbal, lucru care nu s-a întâmplat. Astfel de schimbări nedocumentate sunt un factor de risc major de corupție în procesul de evaluare și adjudecare echitabilă a contractelor, în condițiile în care la etapa de evaluare pot fi prezente persoane cu conflict de interese. În plus din toți cei 9 membri ai grupului de lucru, trei persoane nu au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate prevăzute de legislație – și anume primarul, viceprimarul și Petru Ghilaș. Risc de coluziune. La analiza companiilor ofertante, experții noștri au observat o posibilă aranjare a licitației. Din cele trei companii care au depus oferte, două din acestea sunt din România - Straco Grup SRL și Delta ACM 93 SRL, ultima fiind și câștigătoare a licitației. În ultimii șase ani, aceste două companii au câștigat în asociere contracte în valoare de mai multe zeci de milioane de euro. De asemenea, legătura strânsă dintre aceste companii se confirmă și într-o acțiune de contestație depusă de Straco Grup SRL în 2015 în România, în care Delta ACM 93 SRL apare ca susținător tehnologic. Aceste detalii de interdependență dau de înțeles că s-a depus o ofertă cel mai probabil fictivă, pentru a simula competiția în cadrul achiziții pentru str. Russo. Aceste suspiciuni se confirmă și dacă analizăm conținutul ofertelor celor două companii care nu au câștigat. Astfel, cele două companii perdante - S.A. Edilitate și Straco Grup SRL, au indicat ca perioadă de execuție un termen de doar 8 luni, de trei ori mai mic decât la Delta ACM 93 SRL, care a indicat un termen de 24 luni. Luând în considerare complexitatea proiectului și perioada reală de desfășurare ulterioară a lucrărilor, acest termen de 8 luni pare extrem de subestimat, existând astfel o mare probabilitate că termenul a fost indicat în mod intenționat pentru a favoriza compania învingătoare. Etapa execuției lucrărilor Specialiștii noștri au analizat și calitatea execuției lucrărilor. La analiza terasamentului (fundamentul de sub carosabil), s-a constatat că la faza de proiectare nu s-a planificat adâncimea corectă a acestuia. Din acest motiv, au fost necesare lucrări suplimentare la terasament din în partea stângă a străzii - prin excavarea suplimentară a 50 cm și înlocuirea materialului necorespunzător. Aceste lucrări adiționale au contribuit substanțial la reținerea lucrărilor și la sporirea cheltuielilor. La analiza stării actuale a carosabilului, s-a constatat apariția unor fisuri și crăpături, o bună parte din acestea pe toata lățimea drumului, iar cele longitudinale pe unele porțiuni - de peste 20 metri (foto mai jos). Acestea a fost cauzate cel mai probabil de faptul că proiectanții nu au estimat în cel mai corect mod straturile carosabilului și rețeta mixturii asfaltice. Prin urmare, are loc o deteriorare accelerată nu doar a îmbrăcămintei drumului ci și a straturilor portante. În aceste condiții, experții consideră că trebuie efectuate de urgență teste privind capacitatea portantă a carosabilului, iar în baza acestora, să fie întreprinse acțiuni care să stopeze degradarea continuă a acestuia. La analiza execuției trotuarelor, lucrurile se prezintă în general satisfăcător. Totuși, mai multe porțiuni au fost „cârpite” (foto mai jos) cu straturi de asfalt mai moi, necalitative. Pe unele porțiuni se observă cum vegetația a străpuns asfaltul, există porțiuni mici neacoperite cu asfalt și o porțiune, din fața Policlinicii, care nu a fost reparată. O problemă aparte este scurgerea apei pe porțiunea de pantă. După ploi se formează șuvoaie puternice de apă, care pun în pericol integritatea trotuarelor, de asemenea existând riscul spălării solului de sub trotuar. În plus, au fost depistate nereguli și la amenajarea bordurilor – unele din ele fiind aplicate incorect (foto mai jos). În privința trotuarelor tehnice (pe porțiunea de pantă) s-a constat că acestea sunt de o calitate nesatisfăcătoare pe cea mai mare parte a drumului. Astfel, învelișul de asfalt pe mai multe porțiuni ale trotuarelor tehnice este străbătut de vegetație. Costul lucrărilor Contractul a fost modificat de două ori, suma finală de lucrări majorându-se cu 21,6 milioane Lei. Costul a fost majorat în mare parte din cauza numeroaselor cazuri de schimbare a soluțiilor din proiectul inițial, din cauza depistării unor rețele neindicate în planurile topografice, dar și din dorința de a se încadra în cerințele fluidizării traficului și siguranței circulației. Conform acordului adițional la contract (nr. 6/12 din 17 august 2012), care include 17 devize privind reconstrucția diferitor rețele, costului proiectului a fost majorat cu 6 710 902, 59 lei. Au mai parvenit cheltuieli suplimentare pentru construcția a două sensuri giratorii la intersecția cu bd. Moscovei și str. Mihai Sadoveanu și armarea cu geocompozit a structurii rutiere pe toată lățimea părții carosabil - acestea nefiind prevăzute inițial de proiect. În lumina acestor probleme și în condițiile în care garanția pentru această lucrare este de 10 ani, cerem autorităților să identifice dacă antreprenorul poartă vina pentru problemele depistate. În cazul că acest lucru se confirmă, autoritățile ar trebui să oblige compania să remedieze problemele de infrastructură din resursele financiare ale acesteia. Reținerea lucrărilor Lucrările de reconstrucție au început în octombrie 2012 și complet terminate la 6 octombrie 2014. Recepția finală efectuată la 09 octombrie 2015. Termenul de execuție a lucrărilor a fost depășit cu 1 an din cauza numeroaselor schimbări a soluțiilor din proiectul inițial și apariției lucrărilor neprevăzute în proiect.

via | www.expert-grup.org

1614 views

The date of publishing:

28 June /2016 13:07

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

drum local | experti | monitoring | bani publici | transparenta | strada russo

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon