News

Arbitrajul - formă alternativă de soluționare eficientă a litigiilor economice și comerciale

Cu prilejul aniversării a 30 de ani de activitate, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Drept Internațional și European și Facultate de Drept, au organizat Conferința internațională științifico-practică „Arbitrajul în Republica Moldova la 30 de ani”.

 

La conferință au participat peste 100 de persoane - reprezentați ai mediului de afaceri, avocați, cadre didactice, autorități publice și arbitrii cu o bogată experiență în domeniu.

 

Scopul conferinței a fost de a pune în valoare și de a promova arbitrajul ca formă alternativă de soluționare eficientă și rapidă a litigiilor economice și comerciale.

 

În debutul conferinței, Ministra Justiției Veronica MIHAILOV-MORARU a apreciat rolul care revine acestei instituții în promovarea metodelor alternative de soluționare a disputelor. Ministra a specificat ca la acest moment un obiectiv major este degrevarea instanțelor, care reprezintă o provocare majoră pentru sistemul judecătoresc din țara noastră, iar pentru că arbitrajul este o modalitate rapidă și eficientă de soluționare a conflictelor, este un mijloc care trebuie promovat și aplicat în practică.

 

 

Vicepreședintele CCI a RM, Natalia CALENIC, în mesajul său a relatat: „Acest an este unul memorabil și deosebit pentru instituția camerală, dat fiind faptul că marcăm două aniversări semnificative și anume 105 ani de la fondarea primei Camerei de Comerț din Chișinău și 30 de ani de activitate a Curții de Arbitraj Comerciale Internaționale de pe lângă CCI. În cele 30 de ani de activitate, cadrul normativ în domeniul procedurii arbitrare s-a perfecționat continuu, iar arbitraj a devenit o instituție competentă, care se bucură de încredere din partea antreprenorilor, investitorilor străini, avocaților și specialiștilor din domeniu dreptului.  Instituția Camerală își propune și pe viitor să promoveze un model de arbitraj modern, adaptat la cerințele mediului de afaceri, prin atragerea continuă de arbitri specializați pe diferitele domenii  și preluarea celor mai bune practici internaționale.”

 

 

 

„Procedura arbitrară nu este suficient de solicitată și cunoscută de mediul de afaceri. Din cele circa 30 de instituții permanente de arbitraj existente în RM, doar Curtea de Arbitraj Comercial Internațional este funcțională și examinează anual circa 100-120 de litigii naționale și internaționale (de tip comercial, prestare de servicii, corporative, etc. având ca părți în litigii oameni de afaceri din peste 30 de state). Potențialul instituției arbitrajului este cu mult mai mare, ori lista arbitrilor aprobată de CCI include peste 60 arbitri interni și internaționali” a menționat Dumitru POSTOVAN, dr. conf.univ., Președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie, arbitru internațional.

 

În cadrul conferinței s-au abordat problemele cu care se confruntă tribunalul arbitral în procesul de examinare a litigiilor ca: arbitrajul comercial intern și internațional, arbitrajul comercial în sport, arbitrabilitatea litigiilor corporative, precum și mediere. De asemenea s-a discutat despre unele dezvoltări recente în soluționarea litigiilor prin  arbitraj ca metodă alternativă. Tot aici au fost evidențiate particularitățile și tendințele arbitrajului comercial internațional, administrat de către instituțiile permanente de arbitraj, precum Curtea de Arbitraj de pe lângă CCI a RM.

 

 

De asemenea, arbitrii și specialiști în drept au discutat subiecte cum ar fi competența tribunalului arbitral prin prisma clauzelor arbitrale patologice, consolidarea proceselor arbitrale în arbitrajul comercial internațional, măsurile asiguratorii în arbitraj, arbitrajul și insolvabilitatea, regimul conflictual al contractelor în litigiile  comerciale internaționale cât și despre soluționarea  conflictului de legi pentru determinarea dreptului aplicabil fondului examinat în procedura de arbitraj comercial  internațional. Un subiect aparte  a fost interacțiunea arbitrajului cu instanțele de judecată prin prisma contestării și desființării  hotărârii arbitrale, a recunoașterii și executării lor.

 

 

În rezultatul conferinței au fost formulate concluzii și propuneri privind perfecționarea cadrului legal în domeniu, promovarea arbitrajului și recomandări în vederea alinierii la standardele în contextul integrării europene,  care vor fi prezentate autorităților publice.

 

Mai multe detalii privind activitatea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova puteți accesa aici: https://arbitraj.chamber.md/  

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

441 views

The date of publishing:

30 November /2023 14:12

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

arbitraj comercial

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon