News

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Cum vor fi selectați directorul și contabilul-șef

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 septembrie,  a fost publicată Hotărârea nr. 609 din 21 august 2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 17/2023 cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară, prin care au fost aprobate:

  • Acordul-cadru de constituire a asociației de dezvoltare intercomunitară
  • Statutul-cadru al asociației de dezvoltare intercomunitară
  • Regulamentul-tip cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de director și contabil-șef ai asociației de dezvoltare intercomunitară.

 

Amintim, conform Legii nr. 17 din 02.02.2023 cu privire la asociațiile de dezvotare intercomunitară, asociație de dezvoltare intercomunitară este o asociație nonprofit, apolitică, cu statut de persoană juridică, înființată de două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, în vederea realizării în comun a proiectelor de dezvoltare de interes local sau regional ori în vederea furnizării/prestării în comun a serviciilor publice. 

Drept surse de finanțare ale Asociației pot fi: cotizațiile anuale de membru, donațiile și granturile, mijloacele bănești obținute de Asociație pentru serviciile prestate, mijloacele obținute în urma desemnării procentuale și alte surse neinterise de lege.

Concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de director și contabil-șef ai Asociației de dezvoltare intercomunitară va fi organizat de Consiliul Asociației. Informația despre organizarea concursului, cerințele față de candidați, lista actelor necesare pentru participare la concurs va fi plasată pe pagina web a Asociației sau a fondatorilor, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului. Totodată, anunțul privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director sau contabil-șef poate fi publicat și într-o publicație periodică sau în alte mijloace de informare.

 

Astfel, la funcția de director al Asociației poate candida persoana care îndeplinește cumulative condițiile: este cetățean al RM, deține diplomă sau studii superioare de licență sau echivalentul acesteia, are experiență în administrarea unei persoane juridice sau în coordonarea proiectelor de dezvoltare, nu are antecedente penale și nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară.

 

La funcția de contabil-șef va putea candida persoana care este cetățeanu al RM, deține diploma de studii superioare de profil economico-financiar și are experiență de lucru de cel puțin 3 ani în domeniul financiar.

Candidații, în termenul indicat vor depunde dosarul de concurs, care conține:

  • Cererea de participare
  • Conceptul de dezvoltare a Asociației, ce reflect viziunea candidatului asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale Asociației și nu va depăși 5 pagini
  • Copia buletinului de identitate
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specializare
  • Documenele ce atestă experiența profesională
  • Cazierul judiciar
  • CV

 

Se recomandă autorităților administrației publice locale să aplice prevederile Acordului-cadru de constituire a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, ale Statutului-cadru al asociației de dezvoltare intercomunitară și ale Regulamentului-tip cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de director și contabil-șef ai asociației de dezvoltare intercomunitară, în procesul elaborării și aprobării actelor de constituire și organizare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

 

Mai multe detalii aici - Dezvoltarea intercomunitară: cooperare pentru implementarea proiectelor locale și regionale

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

494 views

The date of publishing:

07 September /2023 08:29

Domeniu:

Noutăți

Tags:

intreprindere intercomunitara

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon