SFS monitor

Aspecte tehnice aferente prezentării Declarației (VEN12) pentru perioada fiscală 2023

Serviciul Fiscal de Stat informează că, prin Ordinul MF nr. 99 din 25.10.2023 au fost operate modificări la Ordinul MF nr.153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (VEN12), în vigoare din 14.11.2023 - data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Modificările aprobate se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2023.

 

Potrivit art.83 alin.(4) lit. a) din Codul fiscal, în cazul persoanelor juridice, formelor organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică și reprezentanțelor permanente ale nerezidentului în Republica Moldova, termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12) este data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

 

Implementarea modificărilor recent operate în formularul Declarației necesită o serie de ajustări complexe în cadrul Sistemului Informațional. Aceste ajustări sunt necesare pentru a asigura conformitatea cu noile cerințe legale și pentru a facilita un proces eficient de raportare fiscală. Procesul de ajustare în cadrul Sistemului Informațional presupune o atenție deosebită la detaliu și teste riguroase pentru a asigura funcționarea corectă a tuturor componentelor.

 

În consecință, Serviciul Fiscal de Stat informează că opțiunea de prezentare a Declarației VEN12 pentru perioada fiscală de raportare 2023 va fi temporar suspendată până la finalizarea procesului de implementare a modificărilor. Această suspendare este necesară pentru a evita erori în raportare și pentru a asigura că sistemul este pregătit să proceseze cu precizie datele conform noilor cerințe legislative.

 

Totodată, SFS va veni cu informații suplimentare cu privire la evoluția procesului de ajustare a Declarației VEN12.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1053 views

The date of publishing:

25 January /2024 08:00

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Noutăți fiscale

Tags:

impozit pe venit | impozit | aspecte fiscale | administare fiscala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon