News

Au intrat în vigoare modificările la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli

Vineri 26 aprilie anul curent în Monitorul oficial au fost publicate și au intrat în vigoare modificările la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli (Regulament), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.3/2023, elaborate în scopul aducerii în concordanță a prevederilor actului normativ cu prevederile1 Legii nr.61/2024 în partea ce ține de modului de determinare a sumei pasibile rambursării (aferente modificării Legii nr.337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli).

 

Conform modificărilor, subiecții eligibili pentru rambursarea TVA pentru perioada din Programul de rambursare a TVA sunt producătorii agricoli pentru care nu mai puțin de 95% din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.a) (luna aprilie 2022 şi până în luna iunie 2023 inclusiv), sau pe parcursul anului 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct. 1 lit.b) (luna iulie 2023 şi până în luna iunie 2024 inclusiv), reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr.28/2019 al Biroului Național de Statistică.

 

În temeiul prevederilor OMF nr. 48 din 24 aprilie 2024, intrat în vigoare, ponderea activității desfășurate, se va aprecia în baza raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2022 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada aprilie 2022 şi până în iunie 2023 inclusiv; raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2023 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada iulie 2023 şi până în luna iunie 2024 inclusiv.

 

Totodată, Regulamentul este completat cu un punct nou (pct.25), conform căruia cererile cu privire la rambursarea TVA depuse și neexaminate de către Serviciul Fiscal de Stat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 61/2024 se vor examina conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii.

--------------------        

Legea nr. 61/2024 pentru modificarea unor acte normative

Art. V. – Legea nr. 337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 413–425, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) pentru care nu mai puțin de 95% din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la art. 6 lit. a), sau pe parcursul anului 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la art. 6 lit. b), reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr. 28/2019 al Biroului Național de Statistică;”.

2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„ (3) Suma totală rambursată pentru perioada stabilită la art. 6 lit. a) nu poate depăși suma TVA destinată deducerii pentru perioada fiscală ulterioară reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2022, iar suma totală rambursată pentru perioada stabilită la art. 6 lit. b) nu poate depăși suma TVA destinată deducerii pentru perioada fiscală ulterioară reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2023.”

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

648 views

The date of publishing:

26 April /2024 09:00

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți fiscale

Tags:

rambursare tva | producători agricoli

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon