News

Auditul societăților de asigurare și reasigurare

În Monitorul Oficial din 14 martie curent a fost publicată Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 71 din 29 februarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditul societăților de asigurare și reasigurare.

 

Documentul stabilește modalitatea de desfășurarea a auditului în scop de supraveghere la societatea de asigurare sau de reasigurare, modul de acceptare/aprobare, inclusiv criteriile față de entitatea de audit și modul de retragere a aprobării entității de audit, precum și cerințele de întocmire a rapoartelor auditorului.

 

În sensul regulamentului, societatea de asigurare sau de reasigurare include societățile respective cu sediul în Republica Moldova, precum și sucursalele societăților de asigurare sau de reasigurare din statele terțe.

 

Conform Regulamentului, entitatea care va efectua auditul societății de asigurare/reasigurare urmează a fi aprobată de BNM, până la încheierea contractului de audit.

 

Astfel, BNM aprobă entitatea de audit, dacă aceasta corespunde cumulativ următoarelor criterii:

·Este înregistrată în Registrul public al entităților de audit;

·Nu i-au fost aplicate măsuri disciplinare în procesul efectuării auditului în ultimii 3 ani;

·Deține experiență de cel puțin 3 ani în domeniul auditului situațiilor financiare ale entităților de interes public;

·Nu i-a fost retrasă aprobarea BNM în contextual nerespectării prevederilor cadrului normativ aferent activității în domeniul asigurărilor sau reasigurărilor în ultimii 3 ani;

·Dispune nu mai puțin de 2 auditori în calitate de angajați care dețin certificate de calificare al auditorului valabil, înregistrați în Registrul public al auditorilor;

·Echipa misiunii de audit întrunește unele crierii precum: cel puțin 1/3 din echipă dispune de experiență de minim 3 ani în domeniul auditului situațiilor financiare conform IFRS; cel puțin un auditor dispune de certificat internațional de calificare în domeniul contabilității și/sau auditului; activitatea desfășurată în domeniul auditului și responsabilității exercitate în cadrul acestuia conduc la concluzia că are o bună reputație profesională etc.

 

Societatea de asigurare/reasigurare și entitatea de audit vor prezenta către BNM, consiliul societății sau comitetului de audit, după caz, cel târziu, până la data de 30 aprilie a anului următor celui auditat, raportul privind auditul situațiilor financiare, precum și scrisoarea adresată conducerii, cu anexarea situațiilor financiare și expertizei actuarului și, după caz, raportul aferent auditului în scop de supraveghere.

 

Regulamentul a intrat în vigoare la data publicării.

 

Amintim, conform Legii nr.92/2002 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, societățile de asigurare sau de reasigurare se supun unui audit în scop de supraveghere.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

304 views

The date of publishing:

18 March /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Audit

Tags:

contract de reasigurare | contracte de asigurare | Audit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon