News

Bugetul de stat: încasările realizate și cheltuielile efectuate în anul 2023

Ministerul finanțelor a prezentat, în cadrul ședinței plenare ale Parlamentului din 14 iunie curent, Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023, elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, care stabilesc că rapoartele anuale menționate ale cabinetului de miniștri se examinează și se aprobă de către legislativ până la 15 iulie.

 

 

Conform datelor prezentate, în anul 2023 încasările la bugetul de stat au fost realizate în sumă de 64,603,6 mil. lei, cu 1 181,5 mil. lei sau cu 1,8% sub nivelul prevederilor precizate, iar cheltuielile au fost efectuate în sumă de 80 727,2 mil. lei, ce este cu 3 385,2 mil. lei (4%) sub nivelul prevederilor precizate. Soldul bugetar (deficitul), înregistrat la finele anului trecut, în sumă de 16 123,6 mil. lei a fost cu 2 203,7 mil. lei sau cu 12% sub nivelul prevederilor precizate. Din suma totală a deficitului, proiectelor finanțate din surse externe le-a revenit 2 145,3 mil. lei sau 13,3%.

 

 

Estimările Ministerului Finanțelor arată că drept surse de finanțare a deficitului au servit activele financiare în sumă de 1 968,4 mil. lei; datoriile în sumă de 14 699,6 mil. lei, dintre care: datorii interne – 6 211 mil.lei și împrumuturi externe (nete) – 8 488,6 mil. lei. Pe parcursul anului 2023, față de creditorii externi au fost onorate obligațiunile în sumă de 8 773,7 mil. lei.

 

 

La finele anului trecut, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 3 403,6 mil. lei, dintre care soldurile pe componenta de bază a bugetului de stat – 2 807,4 mil. lei, iar soldurile proiectelor finanțate din surse externe – 596,2 mil. lei.

 

 

De menționat, că datoria de stat s-a încadrat în limite stabilite prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023. Ponderea datoriei de stat în PIB, la situația din 31 decembrie 2023, a constituit 34,6%, fiind cu 0,1 p.p. mai puțin comparativ cu situația de la sfârșitul anului 2022.

 

 

În anul 2023 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă totală de 102 299,2 mil.lei, ceea ce constituie 99,3% fată de prevederile anuale. Față de acumulările anului 2022 veniturile au crescut cu 11,8%. La partea de cheltuieli, BPN a fost executat în sumă de 117 871,1 mil. lei, la nivel de 95,1% din prevederile anuale. Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au majorat cu 17,4%. Executarea BPN în 2023 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 15 571,9 mil. lei, sau la nivel de 5,2% din PIB. 

 

 

Conform estimărilor MF, anul 2023 evoluția economiei RM a înregistrat un ritm mai lent decât s-a anticipat, iar executarea indicatorilor bugetari prevăzuți, au fost influențați în mare parte de evoluția negativă a indicatorilor comerțului exterior, determinată de diminuarea cererii externe, a potențialului de export și reducerea prețurilor externe; diminuarea cererii interne, fapt semnalat de scăderea consumului populației și a investițiilor, în condițiile creșterii neînsemnate a veniturilor reale ale populației, precum și incertitudinii sporite din regiune; aprecierea monedei naționale.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

408 views

The date of publishing:

17 June /2024 08:00

Catalogul tematic

Legi ale Republicii Moldova | Noutăți fiscale

Tags:

sistem de raportare | cheltuieli | politica bugetar fiscala | finante publice | incasare | buget de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon