SFS monitor

Calendarul contribuabilului pentru luna martie

Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale pentru luna februarie precum și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale este data de 25 martie 2024.

 

Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către data menționată, sunt aferente:

  • Impozitului pe venit pentru anul 2023 (VEN12, UNIF21, ONG17, DAJ17, SIMM20, DAAS19);
  • Taxei pe valoare adăugată, accizelor și impozitului pe venit pentru luna februarie 2024 (TVA12, ACZ09, IPC21, IU17);
  • Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi pentru luna aprilie 2024 (TAXI18). În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării;
  • Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (IRM19) – în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/ încetării raporturilor de muncă;
  • Taxei aeroportuare și plății suplimentare obligatorii la casele de schimb valutar și la băncile licențiate care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar (TFSP20);
  • Primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
  • Impozitului pe bunurile imobiliare (BIJ17) - pentru bunurile imobiliare dobândite după 31 august 2023.

 

Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Forma POLMED23) se prezintă către data de 01 aprilie 2024 pentru luna februarie 2024.

 

Lista dărilor de seamă fiscale ce urmează a fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat și obligațiile fiscale ce urmează a fi achitate la BPN, pot fi vizualizate în Calendarul fiscal de pe pagina-web a SFS, alegând categoria de contribuabili din care faceți parte. Calendarul poate fi accesat aici.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

581 views

The date of publishing:

20 March /2024 13:42

Catalogul tematic

Impozitul pe venit

Tags:

asigurare | impozite şi taxe | cabinetul contribuabilului

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon