News

Când vor intra în vigoare regulile de desfășurare a comerțului interior

 

În Monitorul Oficial din 24 mai a fost publicată Hotărârea nr. 206 din 12 aprilie 2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior. Documentul va intra în vigoare la expirarea a șase luni de la data publicării, respectiv, la 24 noiembrie curent.

 

Prin această hotărâre au fost comasate toate regulamentele ce se referă la comerțul interior, fiind aprobate:

 

  • Regulile de desfăşurare a activității de comerţ;
  • Regulile specifice de desfăşurare a comerţului în pieţe;
  • Regulamentul privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor;
  • Regulamentul sanitar pentru unităţile comerciale care practică activitate de comerț cu produse alimentare;
  • Regulamentul sanitar pentru unităţile de alimentaţie publică

 

Conform  Regulilor specifice de desfăşurare a comerţului în pieţe, informația privind inițierea procedurii de creare a pieței este făcută publică prin plasare pe pagina web oficială a autorității administrației publice locale, iar în lipsa paginii web – la un loc vizibil în sediul primăriei. Administratorul pieței poate stabili plăți pentru amplasarea/repartizarea unităților comerciale și tarife pentru serviciile pieței, dar se interzice perceperea plății pentru accesul în piaţă.

 

Achitarea de către unitatea comercială a plății pentru amplasarea acesteia pe teritoriul pieței nu scutește unitatea comercială de taxa locală pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, prevăzută în art. 289 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

 

În cazul accesului comerciantului în piață per zi, plata se efectuează după sau concomitent cu repartizarea unității comerciale. Comerciantul este obligat să păstreze bonul de casă/documentul fiscal până la finalizarea exercițiului de comerț. Este interzisă transmiterea către alte persoane ce fac comerţ în piaţă a bonului de casă/documentului fiscal emis în urma achitării plății pentru amplasarea/repartizarea unităților comerciale și tarifelor pentru serviciile pieței.

 

Conform regulilor, în pieţe se interzice comercializarea mărfurilor alimentare și nealimentare fără asigurarea condițiilor privind păstrarea și expunerea pe raft/vitrină, precum și în lipsa actelor permisive aferente și a documentelor ce confirmă provenienţa şi calitatea produselor; producţiei alcoolice și a produselor vitivinicole, cu excepţia magazinelor şi a unităților de alimentaţie publică, cu respectarea prevederilor legale; produselor pirotehnice (petardelor, artificiilor şi rachetelor luminoase), a substanţelor explozibile, radioactive şi a surselor de radiaţii ionizate; a armelor, a muniţiilor şi a dispozitivelor de detonare.

 

De asemenea, se interzice comercializare în piețe a medicamentelor și a dispozitivelor medicale; prin reţeaua de comerţ ambulant, a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, astfel cum sunt definite în Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului; produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, cu excepția magazinelor specializate, precum și a substanţelor toxice şi a celor uşor inflamabile, în unitățile de comerț ambulant, cu excepția celor amenajate corespunzător cerințelor legale.

 

În funcţie de specificul produselor comercializate, pieţele pot fi de mai multe tipuri: pieţe agroalimentare, pieţe de mărfuri nealimentare, pieţe auto, pieţe de flori, pieţe de mărfuri secondhand, pieţe mixte. Tipul pieței îl determină fondatorul.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Monitorul Oficial al RM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1010 views

The date of publishing:

25 May /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

comerţ interior

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon