Questions and answers

Care este regimul aplicării taxei pentru poluarea mediului în funcție de statutul subiectului (producător/importator)?

Entitatea dispunea de stocuri de mărfuri importate (tuburi din plastic) până la intrarea în vigoare a modificărilor la Legea nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, adică până la 01.10.23, pentru care taxa a fost achitată la momentul importului, conform anexei 8 și după 01.10.23 au fost plasate pe piață (fiind umplute cu muștar), de către agentul economic care nu este producător de ambalaj. În cazul dat apare agentul economic ca subiect al impunerii cu taxa pentru poluarea mediului (pentru ambalaj-tub din plastic), conform art. 11 alin. (4) din Legea nr.1540/1998?

 

 

În conformitate cu art.3 din Legea nr.1540/1998, ambalaj reprezintă produs realizat din materiale de orice natură, destinat pentru a conţine bunuri şi a le proteja în timpul manevrării, prezentării şi livrării lor de la producător la utilizatorul sau consumatorul final şi pentru a fi utilizat ca ambalaj primar, ambalaj secundar, ambalaj de desfacere sau ambalaj terţiar.

 

Totodată, conform art.3 din Legea nr.1540/1998, deşeu de ambalaj reprezintă ambalaj sau material de ambalare devenit deşeu după ce a fost utilizat pentru a conţine bunuri şi a le proteja în timpul manevrării, prezentării şi livrării acestora şi pe care deţinătorul are intenţia sau obligaţia să îl arunce. Deşeurile de ambalaje nu includ niciun fel de reziduuri rezultate din producţia de ambalaje şi de materiale de ambalare ori din orice alt proces de producţie.

 

Conform art.11 alin.(1) din Legea nr.1540/1998, subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sunt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislaţie, şi care:

a) produc mărfuri indicate la alin.(2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;

b) importă mărfuri indicate la alin.(2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;

c) procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia mărfuri indicate la alin.(2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării.

 

Potrivit art.11 alin.(2) din Legea menționată, categoriile de mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării sînt următoarele:

a) mărfurile indicate în anexa nr.8;

b) ambalajul fabricat din plastic, lemn, hârtie, carton, sticlă, metale (inclusiv aluminiu) şi/sau compozit (clasificate la poziţiile tarifare 3923, 4415, 4819, 7010, 7310, 7311 00, 7606 12, 7612, 7613 00 000) ce conţine produse.

 

În conformitate cu art.11 alin.(4) din Legea nr.1540/1998, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării se stabileşte după cum urmează:

1) pentru mărfurile indicate la anexa nr.8 – conform cotelor stabilite în anexa respectivă;

2) pentru ambalaj­­­ ­– în sumă absolută la o unitate de măsură a greutăţii materialului din care este fabricat ambalajul (plastic, lemn, hârtie, carton, sticlă, metale (inclusiv aluminiu) şi/sau compozit):

 

Codul poziţiei tarifare

Materialul ambalajului

Cota taxei pe ambalaje
(lei/tonă)

3923

Plastic

4500 lei

4415

Lemn

1400 lei

4819

Hârtie şi carton

1000 lei

7010

Sticlă

2000 lei

7310,

7311 00,

7606 12,

7612

7613 00 000

Metale (inclusiv aluminiu)

1400 lei

 

Compozit

1000 lei"

 

  

 Astfel, pentru importul mărfurilor până la intrarea în vigoare a modificărilor la Legea nr.1540/1998, subiectul urma să aplice prevederile legale în vigoare la acel moment.

 

Subsecvent, menționăm că regimul aplicării taxei pentru poluarea mediului derivă din statutul subiectului (producător/importator), prin urmare, în cazul în care, începând cu data intrării în vigoare a modificărilor la Legea nr.1540/1998, subiectul nu este producător de ambalaj și/sau de mărfuri din Anexa nr.8 din Legea nr.1540/1998, taxa pentru poluarea mediului nu se va aplica în raport cu stocurile acestuia importate până la modificarea Legii nr.1540/1998.

 

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1245 views

The date of publishing:

29 January /2024 08:00

Catalogul tematic

Taxa pentru poluarea mediului | Noutăți fiscale

Tags:

taxa pentru poluarea mediului | poluarea mediului | taxa | importator | producator

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon