SFS monitor

Carta strategică a Serviciului Fiscal de Stat

Misiunea autorității fiscale naționale este crearea condițiilor optime pentru conformarea fiscală voluntară, în acest sens, Serviciul Fiscal de Stat planifică dezvoltarea serviciilor personalizate care să răspundă necesităților și intereselor specific ale difetiro categorii de contribuabili, inclusiv a celor cu necesități speciale.

 

Misiunea, valorile și obiectivele autorității fiscale sunt stipulate în Carta strategică a Serviciului Fiscal de Stat, publicată pe pagina web a instituției.

 

Astfel, obiectivele SFS sunt:

 • Eficientizarea administrării fiscale
 • Creșterea gradului de satisfacție a contribuabililor
 • Combaterea evaziunii fiscale și reducerea decalajului fiscal
 • Dezvoltarea sistemului informațional

 

Care sunt indicatorii de performanță spre care tinde autoritatea:

 • Sistem al riscurilor fiscale dezvoltat
 • Ponderea declarațiilor electronice în total declarații prezentate în creștere
 • Ponderea serviciilor electronice din total servicii prestate în creștere constantă
 • Numărul de adresări ale contribuabililor în diminuare
 • Povară fiscală administrativă pentru mediul de afaceri redusă
 • Costuri de conformare a contribuabililor reduse
 • Grad de satisfacție al contribuabililor în creștere
 • Sistem de riscuri de neconformare fiscală în baza datelor MEV dezvoltat
 • Reguli și proceduri de administrare fiscală simplificate
 • Sisteme informaționale modernizate, care oferă funcționalitățile necesare pentru administrarea fiscală modernă
 • Declarații fiscale precompletate elaborate și implementate pentru mai multe tipuri de impozite și taxe Certificate/formulare emise digitalizate
 • Numărul de certificate eliberate în descreștere treptată
 • Proceduri simplificate de restituire a TVA și accize elaborate și implementate
 • Acces al contribuabililor la informații fiscale, inclusiv prin intermediul aplicației mobile.

Pentru a crea condiții optime pentru conformarea fiscală voluntară, ne propunem să fim în rândul prestatorilor de top de servicii publice, să corespundem așteptărilor societății și a guvernului în sarcina ce ne revine. Serviciile pe care le prestăm sunt disponibile tuturor categoriilor de contribuabili, pot fi accesate prin modalitățile comode pentru aceștia și sunt gratuite,  se menționează în Carta strategică a autorității fiscale.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

463 views

The date of publishing:

19 April /2024 09:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

serviciul fiscal de stat | Strategia de dezvoltare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon