News

Câștigul salarial mediu lunar în primul trimestru al anului 2023

În ianuarie-martie anul 2023, câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile cu 4 și mai mulți salariați din sectorul real al economiei și la instituțiile bugetare a constituit 11 486,2 lei, fiind în creștere în raport cu indicatorii înregistrați în primul trimestrul al anului trecut în valoare nominală cu 20,1%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum) – în descreștere cu 3,9%.

 

Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar, în trimestrul I 2023, s-au înregistrat în activitățile: informații și comunicații – 29 841,8 lei; activități financiare și de asigurări – 21 711,9 lei; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 16 526,4 lei.

 

Totodată, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit – 7046,4 lei; activități de cazare și alimentație publică – 7217,0 lei; artă, activități de recreere și de agrement – 8583,6 lei. 

 

Comparativ cu ianuarie-martie anul 2022, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în domeniile transport și depozitare – cu 37,6%; servicii administrative și activități de servicii suport – cu 33,2%; artă, activități de recreere și de agrement – cu 29,8%.

 

Datele statistice oficiale demonstrează că comparativ cu trimestrul IV al anului trecut, câștigul salarial s-a micșorat cu 0,5% (descreșteri în trimestrul I față de cel precedent se observă și în alți ani). Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit – cu 8,6%; activități profesionale, științifice și tehnice – cu 5,9%; sănătate și asistență socială – cu 5,8%.
Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile: activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 9,8%; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 5,4%; transport și depozitare – cu 4,4%.

 

BNS mai informează că în sectorul bugetar, pe parcursul lunilor ianuarie-martie anul curent, câștigul salarial mediu lunar a constituit 9783,2 lei sau cu 19,4% mai mult față de primul trimestrul al anului 2022, iar în sectorul real – 12 086,7 lei ce este 20,2% mai mult față de primul trimestru al anului trecut.

 

Indicele câștigului salarial real în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 96,1%; astfel, câștigul salarial s-a micșorat în termeni reali cu 3,9%.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

1004 views

The date of publishing:

01 June /2023 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

sectorul bugetar | salariul mediu brut | salariu mediu lunar

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon