News

Ce categorii de populație vor fi scutite de la achitarea AOAM în sumă fixă

 

Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract; fondatorii de întreprinderi individuale; titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie sau horticultură ori de obiecte ale regnului vegetal, nu vor achita prima se asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, în cazul în care sunt persoane cu dizabilități sau pensionari.

 

Parlamentul a aprobat în prima lectură, în ședința de astăzi, 13 aprilie modificări la  Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593/2002.

 

Astfel, persoanele menționate mai sus nu vor achita prima AOAM în sumă fixă în cazul, în care vor face parte concomitent din categoria persoanelor cu dizabilități sau pensionarilor, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat.

 

Proiectul urmează a fi adoptat în lectura a doua.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

977 views

The date of publishing:

13 April /2023 14:26

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Tags:

noutati | asigurare obligatorie de asistenta medicala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon