News

Ce modificări în domeniul fiscal conține pachetul de legi nr. II privind facilitarea activității mediului de afaceri

Pachetul de lege nr. II ce se referă la facilitarea activității mediului de afaceri prin reducerea birocrației în domeniul fiscal și vamal, anunțat în cadrului unui briefing de presă săptămâna curentă, a fost expus pentru consultări publice.

 

Astfel se propun următoarele intervenții la Codul fiscal:

  • majorarea de la 100 la 500 de lei a cuantumului sumei neachitate a obligației fiscale care nu se consideră restanță (articolul 129, p.13 din CF);
  • deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale și serviciile procurate dacă subiectul dispune de bonuri fiscale emise de ECC conectate la SIA MEV, pentru procurările, valoarea cărora în fiecare bon nu depășește 2000 lei inclusiv TVA, dar nu mai mult de 10 mii lei pentru o perioadă fiscală, cu condiția achitării acestora prin intermediul cardului de plată de afaceri (business) ( completarea articolului 102 alineatul 10 din CF);
  • scutirea de TVA fără drept de deducere a mărfurilor autohtone anterior exportate cu utilizarea serviciilor poștale şi reintroduse în termen de 3 luni de la data exportului, în aceeași stare. Dacă la realizarea exportului, suma T.V.A. pentru marfa respectivă a fost restituită, contribuabilul este obligat să calculeze și să declare suma T.V.A. pentru luna în care a avut loc reintroducerea mărfii (completarea art.103, alin.2 din CF);
  • ședința de examinare a cazului de încălcare fiscală va putea fi desfășurată fără întrunirea fizică a participanților, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, dacă participanții și persoana trasă la răspundere, în aceeași dată și oră, asigură prezența prin intermediul mijloacelor de comunicare în cauză. Pentru desfășurarea ședinței pot fi utilizate doar mijloace electronice de comunicare, și programe informatice corespunzătoare, ce asigură percepția vizuală și auditivă a tuturor participanților în timp real și permit efectuarea înregistrărilor video și audio;
  • diminuarea plafonului obligației fiscale aferente contestațiilor care pot fi examinate în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor din cadrula Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal: de la 500.000 la 250.000 de lei - pentru agenții economici și de la 250.000 la 125.000 de lei  - pentru persoanele fizice (art.274, alin. 2 din CF);
  • Consiliul de Soluționare a Disputelor din Serviciului Fiscal de Stat va fi format din 60% reprezentanţi ai asociaţiilor din mediul de afaceri cu relevanţă pentru domeniul fiscal (art. 274, alin.3)
  • anularea Registrului mașinii de casă şi control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/IF). Această măsură se va aplica doar celor care își vor conecta aparatele de casă la Sistemul de Monitorizarea Electronică a Vânzărilor (care este deja funcțional și la care s-au conectat circa 20 mii de aparate de casă din 60 de mii).  Această măsură va simplifica și reduce costurile agenților economici, vor economisi din povara administrativă până la 450 mil. lei anual. Astfel, antreprenorii vor economisi 5 milioane ore de efort pe an. 

Proiectul poate fi consultat până la 11 august curent.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

738 views

The date of publishing:

03 August /2023 10:53

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

mediu de afaceri | facilități fiscale și vamale | facilitate fiscala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon