News

Ce presupune subvenționarea complementară din FNDAMR

Agricultorii ar putea beneficia de plată complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru următoarele măsuri: stimularea accesării creditelor investiţionale sau pentru mijloace circulante;  stimularea activităților de promovare; stimularea utilizării sistemelor de irigare; dezvoltarea agriculturii ecologice; implementarea bunelor practici agricole; defrișarea plantațiilor multianuale;  servicii de consiliere şi formare în agricultură și stimularea asocierii în grupuri de producători.

 

În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul Regulamentului privind măsurile și condițiile specifice de subvenționare complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR).

 

Conform Regulamentului, plafonul anual pentru un solicitant în cadrul acestei forme de subvenționare nu va depăși valoarea de 1,5 mil. lei, iar pentru asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații nu mai mult de 3 mil lei.

 

Totodată, este important de menționat că subvenționarea complementară conține măsuri și condiții specifice de eligibilitate pentru fiecare din măsurile enumerate mai sus.

 

În cadrul formei de subvenționare sunt eligibile costurile suportate începând cu 1 octombrie al anului precedent celui de depunere a cererii de subvenționare și în anul depunerii cererii de subvenționare.

 

Prin subvenționarea complementară autoritățile își propun creșterea suprafețelor de teren în sistemul ecologic; implementarea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului;  extinderea suprafețelor de teren agricol irigate;  creșterea productivității și competitivității; reducerea suprafețelor de plantații neproductive și introducerea terenului în circuitul agricol.

Mecanismul subvenționării complementare se propune a fi implementat pe perioada anilor 2023 – 2027.

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

751 views

The date of publishing:

31 May /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

e-Agricultură | criterii de selectare | fondul de subvenționare | investitii in agricultura

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon