News

Ce tipuri de încălcări ale legislației vamale au fost constatate în ultima perioadă?

 

Serviciul Vamal anunță că în rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 4 – 15 septembrie 2023, a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 1,126 mil. lei.

Astfel, au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:

  • utilizarea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități de către persoane neautorizate;
  • prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
  • clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate (pastile contra tuse, accesorii pentru tehnica agricolă), fapt ce a condus la beneficierea neîntemeiată a tratamentului tarifar favorabil la momentul vămuirii;
  • clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate (articole de feronerie), fapt ce a condus la neîncasarea taxei vamale (5%) în mărimea deplină la momentul vămuirii; 

 

Totodată, Serviciul Vamal informează că potrivit prevederilor art. 232 alin. (2) Cod Vamal al Republicii Moldova,  în cazul în care persoana, până la inițierea controlului ulterior, comunică din proprie inițiativă, în scris organului vamal despre comiterea contravențiilor vamale prevăzute la art.231 pct.6) şi pct.11) din Codul vamal, cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială şi contravențională, cu condiția achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate şi a penalităților calculate.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

321 views

The date of publishing:

18 September /2023 10:09

Domeniu:

Noutăți

Tags:

obligația vamală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon