News

Cheltuielile aferente alimentelor transferate prin donație de către operatorii din domeniul alimentar pot deveni deductibile

În Parlament, în calitate de inițiativă legislativă a unui grup de deputați, este înregistrat proiectul privind modificarea unor acte normative (Legea nr. 299/2022 privind prevenirea pierderii și risipei de alimente și Codul fiscal), scopul căruia constă în promovarea donațiilor prin transfer gratuit de alimente și reducerea nivelului risipei alimentare.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă de autori, art. 24 din Codul fiscal (CF) va fi completat cu un alineat nou (alin. (131)), conform căruia deducerea alimentelor transferate prin donație de către operatorii din domeniul alimentar, potrivit prevederilor Legii nr.299/2022 privind prevenirea pierderii şi risipei de alimente, se va permite în limitele aprobate anual de către aceștia. Alimentele transferate prin donație vor fi deduse numai în cazul confirmării acesteia în modul stabilit de Guvern.

 

Totodată, se propune completarea art. 102 al CF cu alineatul (82) care va stabili că suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru mărfurile procurate în cadrul desfășurării activității de întreprinzător de către operatorii din domeniul alimentar și ulterior transferate prin donație, potrivit prevederilor Legii nr.299/2022, peste limitele lunare stabilite de către aceștia, nu se va deduce și se va raporta la costurile sau cheltuielile perioadei.

 

La rândul său, intervențiile la Legea nr. 299/2022 țin de completarea art. 12 din legea menționată cu prevederi conform cărora alimentele vor putea face obiectul transferului prin donare în orice moment, cu condiția că siguranța acestora nu este compromisă, în următoarele situații: produsele și-au pierdut aspectul comercial din cauza deteriorării ambalajului secundar; produsele nu întrunesc specificațiile producătorului privind variațiile de culoare, dimensiune sau formă; eticheta produselor conțin erori de etichetare specificate1 la art. 8 alin. (1) lit. a), d), e), i), j), l) din Legea nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare; existența excedentului de alimente preconizate pentru un anumit sezon de vacanță sau sărbători specifice.

 

Se propune ca operatorii din domeniul alimentar, precum și organizațiile beneficiare să asigure, la toate etapele lanțului alimentar, că produsele alimentare satisfac cerințele legislației din domeniul alimentar, fiecare fiind responsabili pentru siguranța alimentelor în cadrul activităților desfășurate pe partea din lanțul alimentar aflată sub controlul lor.

 

Conform proiectului, modificările la Legea nr. 299/2022 urmează să intre în vigoare la expirarea a 30 de zile de la publicarea noilor prevederi în Monitorul oficial, iar la Codul fiscal din 1 ianuarie anul 2025.

----------------

1 Legea Nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare

Articolul 8. Lista menţiunilor obligatorii

(1) În conformitate cu art. 9–34, cu excepția derogărilor prevăzute de prezentul capitol, este obligatorie menționarea următoarelor informații:

a) denumirea produsului alimentar;

d) cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;

e) cantitatea netă de produs alimentar;

i) ţara de origine sau locul de provenienţă, în cazurile menţionate la art. 24;

j) instrucţiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;

l) o declaraţie nutriţională cu următoarele informații obligatorii:

– valoarea energetică;

– cantitatea de grăsimi;

– acizii grași saturați;

– glucide;

– zaharuri;

– proteine;

– sare.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

343 views

The date of publishing:

27 March /2024 13:06

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

industria alimentara | transfer | alimente | cheltuieli

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon