News

CNAS - În atenţia angajatorilor din agricultură!

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale,  pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) pentru neplata, în termenele stabilite la pct. 1.5 din anexa nr. 1 a legii citate, a contribuțiilor de asigurări sociale calculate pentru anul de gestiune,  se  aplică cu începere de la 1 noiembrie al anului de gestiune.


În acest context, pentru angajatorii din agricultură care practică în decursul anului 2023 nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, la contribuţiile de asigurări sociale declarate pentru lunile ianuarie – septembrie ale anului 2023, în cazul în care nu au fost achitate în termenul stabilit de lege pe parcursul anului nu au fost calculate majorări de întârziere.


Astfel, în cazul în care contribuţiile de asigurări sociale declarate pentru perioadele ianuarie – septembrie 2023 nu au fost achitate până la 1 noiembrie curent, începând cu data menţionată şi până la achitarea acestora, se vor calcula lunar majorări de întârziere.


La fel, în cazul în care contribuţiile de asigurări sociale declarate pentru perioadele octombrie –decembrie ale anului 2023 nu vor fi achitate în termenii stabiliţi, se vor calcula penalităţi, începând cu data ce urmează după termenul de plata şi până la achitarea acestora. Respectiv, termenul de declarare şi achitare a contribuţiilor de asigurări sociale:

- pentru luna octombrie 2023 este data de 27 noiembrie 2023;
- pentru luna noiembrie 2023 este data de 26 decembrie 2023;
- pentru luna decembrie 2023 este data de 25 ianuarie 2024.

Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi de lege.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

553 views

The date of publishing:

16 November /2023 11:15

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Agricultură

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon