News

Colectarea și stocarea deșeurilor. Noi prevederi pentru desfășurarea activității

Operatorul unui sistem municipal de gestionare a deșeurilor va putea desfășura activitatea doar dacă instalația destinată operațiunilor de gestionare a deșeurilor va fi situată pe un teren atribuit în acest scop printr-o decizie de utilizare a terenului sau într-un imobil  destinat pentru acest tip de utilizare, printr-un certificat de urbanism pentru proiectare sau într-o instalație mobilă pentru colectarea deșeurilor; va fi parte a procesului de tratare într-o instalație autorizată și va respecta condițiile tehnice de funcționare a instalației care asigură protecția mediului și a sănătății umane.

 

Ministerul Mediului a înaintat pentru consultări publice proiectul modificărilor la Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, elaborat în vederea completării și îmbunătățirii prevederilor legislației, în special în contextul reglementării activităților de gestionare a deșeurilor prin autorizare, notificare și implementare a responsabilității extinse a producătorului. Astfel, Legea nr. 209/2016 se propune a fi completată cu noi prevederi, ce vor reglementa colectarea și stocarea deșeurilor.  

 

Astfel, proiectul definește noțiunea de operator al unui sistem municipal de gestionare a deșeurilor (operator) care, în condițiile aprobării completărilor în redacția propusă, va fi persoană juridică înființată de una, mai multe sau toate autoritățile administrației publice locale incluse într-o regiune de gestionare a deșeurilor municipale, care, în numele localităților, îndeplinește funcțiile de organizare a sistemului municipal respectiv și/sau oferă servicii de gestionare a deșeurilor.

 

Operatorul, după cum stabilește proiectul, va asigura colectarea separată a deșeurilor, fără amestecarea acestora. Deșeurile vor putea fi stocate într-o instalație de colectare a acestora (unitate tehnică, un teren, o clădire sau o parte a unei clădiri de pe un amplasament, în care se desfășoară activitatea de stocare, colectare, valorificare sau eliminare a deșeurilor, în baza unei autorizații) doar pentru o perioadă de 9 luni, cu excepția cazului în care vor fi autorizate și ca instalație pentru stocarea deșeurilor.

 

Totodată, se prevede că deșeurile vor putea fi stocate într-o instalație mobilă numai pe perioada necesară transportării lor la o instalație de tratare a acestora sau până la maximum 48 de ore, iar în cazul deșeurilor rezultate din activități de asistență medicală, veterinară sau celor biologice, până la maximum 24 de ore. Operatorii, în noile condiții, vor putea desfășura activitatea de colectare a deșeurilor de metale feroase şi neferoase numai dacă vor deține contract cu o instalație autorizată pentru tratarea acestora.

 

Un articol separat stipulează că operatorul va putea desfășura activitatea de stocare a deșeurilor dacă instalația va fi situată pe un teren atribuit în acest scop printr-o decizie de utilizare a terenului, eliberat de consiliul local al APL,  sau într-un imobil destinat pentru acest tip de utilizare și va fi autorizat pentru tratarea deșeurilor.

 

Operatorul va putea desfășura activitatea de stocare a deșeurilor doar în instalații proprii, fiind interzisă stocarea în instalații închiriate pe bază de contract de arendă.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Ministerul Mediului | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

854 views

The date of publishing:

14 February /2023 07:56

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Proiect | depozitarea deșeurilor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon