SFS monitor

Combaterea practicii de achitare a salariilor „în plic”: SFS a publicat rezultatele pentru anul 2023

Serviciul Fiscal de Stat a publicat Raportul privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” pentru 12 luni ale anului 2023.

 

Conform raportului, pentru promovarea politicilor de educație juridică și civică a salariaților, informarea și consultarea celor interesați în aplicarea corectă și eficientă a legislației în domeniul relațiilor demuncă, precum și pentru asigurarea transparenței activității, de către SFS au fost realizate acțiuni informative și de sensibilizare, precum:

  • efectuarea vizitelor fiscale la 10 709 agenți economici;
  • organizarea și desfășurarea a 151 seminare pentru angajați și angajatorii din sectoarele cu risc înalt de neconformare privind aplicarea legislației.

 

De menționat că la agenții economici față de care au fost întreprinse măsuri de conformare prin prisma vizitelor fiscale, s-a înregistrat o creștere în partea ce ține de obligațiile fiscale calculate aferente plăților salariale în sumă totală de 341 166 473 lei sau cu 28,49 % mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2022.
 

Totodată, în rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 12 luni ale anului 2023, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă, fiind adoptate 285 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației.
 

În consecință, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 27 791 529 lei din ele achitate 22 411 198 lei.

                 
Pentru mai multe detalii consultați Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” pentru 12 luni ale anului 2023, publicat pe pagina-web a SFS la compartimentul Transparență - Rapoarte anuale.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

549 views

The date of publishing:

09 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

salariu in plic

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon