News

Comisia Națională pentru Monopol Fiscal: componența nominală va fi aprobată de Guvern

Astăzi, 1 februarie, Guvernul va examina proiectul dispoziției cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal.

 

Reamintim, noțiunea de întreprindere cu statut de monopol fiscal a fost inclusă în Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, care a fost suplinită (prin Legea nr.230/2022) cu  capitolul VI2, prevederile căruia au intrat în vigoare la 19 septembrie 2022.

 

Actul necesar pentru punerea în aplicare a noilor reglementări – Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal,  a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.916/2022, care a intrat în vigoare la 21 ianuarie 2023.

 

Potrivit documentului, Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal este formată din 5 membri, care vor avea ca atribuții: constatarea necesității instituirii monopolului fiscal pentru anumite activități economice; identificarea întreprinderii/grupului de întreprinderi care desfășoară activități economice pentru care a fost constatată necesitatea instituirii monopolului fiscal; evaluarea impactului atribuirii statutului de monopol fiscal etc.

 

Astfel, se propune următoarea componență a Comisiei, în conformitate cu Regulamentul menționat:

  • un reprezentant al Ministerului Finanțelor – Vladimir Arachelov, secretar de stat;
  • un reprezentant al Ministerului Economiei – Vadim Gumene, secretar de stat
  • un reprezentant al Consiliului Concurenței  – Mihai Gorban, controlor principal de stat, Direcția acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice
  • doi reprezentanți ai societății civile din domeniul economic – Valeriu Pașa, președinte, Comunitatea WatchDog.MD și
  • Victor Parlicov, expert independent.

 

Comisia este un organ colegial, fără statut de persoană juridică, instituită în scopul evaluării necesității de constituire a monopolului fiscal pe anumite domenii de activitate. Pentru realizarea scopului său, Comisia adoptă decizii cu caracter de recomandare.

 

Reamintim, monopol fiscal este statutul atribuit de Guvern unei întreprinderi sau grupului de întreprinderi pentru a desfășura în exclusivitate o activitate economică aferentă unor bunuri, servicii, grup de bunuri/grup de serviciiPentru a obține acest statut întreprinderile trebuie să desfășoare activități pentru care este desemnat statutul de monopol fiscal și acestea să nu fie facultative, ocazionale sau complementare activități de bază, precum și să dispună de capacități tehnice și performante în activităților cu statutul de monopol fiscal.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

600 views

The date of publishing:

01 February /2023 07:58

Domeniu:

Noutăți

Tags:

monopol fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon