News

Condițiile de stabilire, calcul și plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, revizuite

Indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soții asigurați, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate. Indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al soțului în cazul în care soțul confirmă stagiul de cotizare specificat la pct. 21 lit. a) sau b) din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă (în continuare - Regulament), aprobat prin HG nr. 108/2005. În cazul calculării indemnizației de maternitate în baza venitului asigurat al soțului, indemnizația de maternitate se stabilește pe numele soției.

 

În cadrul ședinței din 4 aprilie anul curent Guvernul a aprobat mai multe completări la Regulament, elaborate în vederea executării prevederilor din Legea nr. 353/2022 pentru modificarea unor acte normative.

 

Noua redacție a pct. 66 din Regulament, care va intra în vigoare odată cu publicarea în MO a hotărârii de Guvern aprobate va stabili, că pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a realizat un venit asigurat, indemnizația de maternitate se plătește.

 

Totodată, conform noilor condiții, în cazul în care soția este femeie asigurată, iar soțul este angajat a cărui identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, indemnizația de maternitate se va stabili de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) din venitul asigurat al femeii asigurate.

 

La prezentarea către angajatorul soțului a copiei certificatului medical pentru concediul de maternitate al soției și în baza informației privind cuantumul indemnizației de maternitate calculat din venitul soției, recepționate prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, angajatorul, la cererea soțului, va calcula cuantumul indemnizației de maternitate din venitul asigurat al soțului. În cazul determinării cuantumului mai mare al indemnizației de maternitate din venitul asigurat al soțului, diferența calculată se va stabili și plăti de către angajator.

 

Cheltuielile totale pentru plata indemnizației de maternitate vor fi acoperite conform alocațiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobate pe anul 2023, la subprogramul 9006 ,,Protecția familiei și copilului” în sumă de 806 815,4 mii lei. Referitor la implementarea prevederii privind suprapunerea achitării indemnizației de maternitate cu perioada în care femeia a realizat un venit asigurat, cheltuieli suplimentare în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nu sunt necesare

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1031 views

The date of publishing:

04 April /2023 10:23

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

îngrijirea copilului | indemnizatie

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon