News

Conducătorii autorităților administrative din subordinea Ministerului Finanțelor vor fi numiți/eliberați din funcție de către Guvern

Ministrul finanțelor va avea ca atribuție de a prezenta Guvernului spre examinare propuneri cu privire la numirea în funcție și eliberarea sau destituirea din funcție a conducătorului autorității administrative din subordinea MF, în condițiile legii. De menționat, că la moment, numirea în funcție, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale conducătorului autorității administrative din subordinea MF, se efectuează de către ministrul finanțelor.

 

Executivul, în cadrul ședinței din 24 aprilie anul curent, a aprobat un șir de modificări la unele hotărâri ale Guvernului privind autoritățile administrative din subordinea Ministerului Finanțelor (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024). Modificările aprobate au fost elaborate în scopul ajustării actelor normative de competență a MF, urmare a revizuirii cadrului normativ aprobat prin Legea nr. 47/2024 (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane), în vigoare din 1 aprilie anul 2024.

 

Totodată, în anexele nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 938/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat și la Hotărârea Guvernului nr. 67/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice, în redacție nouă va fi expusă prevederea conform căreia șeful/directorul autorităților vor fi numiți în funcţie şi eliberați sau destituiți din funcţie în condițiile legii, de Guvern, la propunerea ministrului finanțelor.

 

Decizia aprobată implică costuri financiare adiționale de la bugetul de stat în sumă estimativă de 630 mii lei, cost anual aferent majorării nivelului salarial al șefului și șefilor adjuncți ai Inspectoratului Control Financiar de Stat, precum și directorului și directorului adjunct ai Agenției Achiziții Publice, în contextul schimbării statutului funcțiilor respective.

 

Urmare a aprobării actului normativ urmează a fi supuși procedurii de preavizare 2 conducători adjuncți ai autorităților administrative din subordinea ministerului finanțelor și anume: 1 șef adjunct al Inspectoratului și 1 șef adjunct al Agenției. În caz dacă, după expirarea termenului de preaviz, funcționarii publici menționați vor respinge oferta de ocupare a funcției, aceștia urmează a fi disponibilizați, bugetul necesar pentru acoperirea cheltuielilor de personal urmare a disponibilizării constituind 337,4 mii lei.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

408 views

The date of publishing:

24 April /2024 11:37

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

functii publice | director

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon