News

Conformitatea produselor importate: conlucrarea dintre vamă și autoritățile de supraveghere a pieței

Procedurile de conlucrare între autoritățile de supraveghere a pieței şi Serviciul Vamal, în vederea stabilirii mecanismului de control al produselor care sunt destinate introducerii pe piaţa Republicii Moldova sau sunt destinate uzului / consumului privat în interiorul teritoriului vamal al RM şi care au fost plasate sub regimul vamal de punere în liberă circulație (import), vor fi stabilite într-un nou Regulament. Astfel, pentru consultări publice este propus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la conlucrarea autorităților de supraveghere a pieţei cu Serviciul Vamal privind siguranța și conformitatea produselor, ce conține Regulamentul privind procedurile de conlucrare între autoritățile de supraveghere a pieței şi Serviciul Vamal și Metodologia de prezentare a datelor statistice referitoare la controalele privind la siguranța și conformitatea produselor.

 

 

Serviciul Vamal efectuează controlul produselor care intră pe piața Republicii Moldova privind siguranţa şi conformitatea acestora, înainte de punerea lor în liberă circulație, în locurile stabilite de acesta pentru vămuire, în baza analizei de risc, în conformitate cu informațiile prezentate de autorităţile de supraveghere a pieţei. Serviciul Vamal şi autoritățile de supraveghere a pieței desemnează punctele lor de contact şi comunică reciproc lista persoanelor care sunt responsabile de funcționarea acestora şi datele lor de contact.

 

Astfel, controlul privind siguranţa şi conformitatea produselor care intră pe piaţă, înainte de punerea lor în liberă circulaţie, se efectuează de către organul vamal la cererea autorității de supravegherea a pieței, care prezintă un set de date/informații care să permită identificarea produsului neconform sau care prezintă un risc serios, a agentului economic responsabil de produs, precum și motivele suspendării etc., se efectuează prin intermediul sistemului informațional național de informare şi comunicare pentru supravegherea pieței (SINICSP).

 

Totodată, Regulamentul prevede și competențele organului Vamal în cazul constatării unor neconformități ori a unor presupuneri de existență a pericolelor. Astfel, organul vamal suspenda punerea în liberă circulație a lotului de produs neconform și notifică imediat autoritatea de supraveghere a pieței, care efectuează verificarea caracteristicilor produselor pentru care a fost suspendată punerea în liberă circulație.

 

Produsele care nu sunt conforme cu cerinţele specificate în reglementările tehnice aplicabile, pentru care autoritatea de supraveghere a pieţei competentă aplică măsuri corective, cu excepţia interdicției de punere în liberă circulaţie, pot fi plasate sub regim vamal de antrepozit vamal sau în depozit provizoriu sub supraveghere vamală, pe perioada stabilită în mod expres în prescripție, pentru a fi aduse de către agentul economic în conformitate cu cerinţele stabilite.

 

 

Se preconizează intrarea în vigoare a prevederilor la 27 iulie 2024, fiind abrogate Hotărârea Guvernului nr.1076/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

300 views

The date of publishing:

27 March /2024 08:00

Catalogul tematic

Importul | Noutăți fiscale

Tags:

piata economica | domeniul vamal | import | articole importate

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon