News

Controlul de stat asupra activității de întreprinzător: principiile planificării și desfășurării vor fi revizuite

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a înaintat pentru consultări publice proiectul modificărilor la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, elaborat în baza expertizei efectuate în comun cu reprezentanții mediului de afaceri și organele de control de stat, în cadrul căreia au fost identificate un șir de discordanțe în implementarea rigorilor impuse de lege, în privința justificării cerințelor și aspectelor supuse controlului dar și a modului de planificare, desfășurare și încheiere a controlului de stat.

 

Astfel, se propune revizuirea temeiurilor pentru control inopinat și ca rezultat se propune excluderea temeiurilor de efectuare a controlului inopinat specifice pentru unele organe, cu scopul de a păstra doar temeiuri ce pot fi aplicate de orice organ în egală măsură și includerea temeiului de control în raport cu „planul de criză” aprobat și publicat de Guvern. Totodată, poate fi instituit un temei suplimentar de control inopinat pentru cazurile în care agenții economici s-au eschivat în mod intenționat de la un control planificat și vădit au împiedicat activitatea organului de control, pentru a nu admite ca agenții economici de rea credință să compromită procesul de control planificat, anunțat din timp.

 

Prin proiect se prevede oferirea dreptului suplimentar pentru agenți economici de a contesta direct în instanță actele sau rezultatele controlului în temeiul cărora se impun măsuri restrictive sau sancțiuni care au ca efect sistarea în tot sau în parte a activității de întreprinzător sau imposibilitatea practicării acesteia de către persoana supusă controlului.

 

În scopul sporirii disciplinei și prevenirii practicilor abuzive se propune o componentă suplimentară de contravenție pentru abuzuri comise de inspectori la aplicarea măsurilor restrictive și un rol sporit al Cancelariei de Stat (autoritatea de supraveghere) în verificarea și implementarea procesului de supraveghere internă în cadrul organelor de control, precum și dreptul de elaborare și promovare a politicilor în domeniul controlului de stat.

 

Legea nr.131/2012, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, va fi completată cu noi prevederi ce țin de modul de întocmire a planurilor de control pentru zone economice libere și parcuri industriale, așa încât să se asigure un proces comun și să nu se admită existența mai multor planuri paralele ca temei de control.

 

Autorii propun și implementarea principiului controlului consultativ și promovarea conformării voluntare prin o delimitare mai clară între conținutul „recomandărilor” și „indicațiilor” ce se vor conține în prescripția emisă de inspectori, precum și obligația de a include în toate cazurile recomandări de conformare în procesul-verbal care vor facilita evitarea pe viitor a încălcărilor similare.

 

În altă ordine de idei, se propune stabilirea expresă a dreptului pentru conducerea organului de control de a stopa din oficiu controlul care se află că s-a inițiat sau se desfășoară cu încălcarea legii. Ceea ce, în cazuri evidente de inițiere a controlului cu încălcări, poate contribui substanțial la economia de timp și efort cât pentru organ atât și pentru persoana controlată.

 

Totodată, se consideră oportună ajustarea tehnică a anexei din Legea nr.131/2012 care se referă la domeniile de control pentru fiecare organ în parte, în raport cu modificările survenite în legile sectoriale, în special în privința ANSA, Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, ANTA, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Inclusiv, se propune excluderea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare din rândul organelor de control de stat.

 

Conform estimărilor autorilor proiectului, aplicarea noilor prevederi va contribui la reducerea timpului dedicat pentru proceduri de control cu cel puțin 56,7 mii ore pe an, ceea ce, împreună cu reducerea numărului de sancțiuni și situațiilor posibile de abuz din partea organelor de control, se valorifică la economii de aproape 70 mil. lei pe an.

 

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

757 views

The date of publishing:

25 September /2023 08:01

Domeniu:

Noutăți

Tags:

control de stat | activitate de intreprinzator

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon