News

CSE a aprobat noi măsuri

În timpul întrunirilor, manifestațiilor publice, mitingurile și altor evenimente publice, ce cad sub incidența Legii nr. 26/2008 privind întrunirile, va fi interzisă folosirea/etalarea simbolurilor corporative ale persoanelor juridice, excepție fiind  zilele de sărbătoare nelucrătoare.

 

Măsura este prevăzută în Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr. 62, aprobată ieri, 15 martie.

 

Totodată, membrii CSE au aprobat mai multe măsuri ce vizează asigurarea ordinii publice, cum ar fi  interzicerea folosirii vestelor antiglonţ, huselor, centurilor şi vestelor tactice multifuncţionale, a camerelor de corp și stațiilor radio portabile de către persoanele fizice și juridice care nu sunt învestite cu asemenea drepturi prin lege. La fel, se interzice  comercializarea uniformelor de serviciu și însemnelor distinctive ale funcționarilor publici cu statut special și ale militarilor, cu excepția cazurilor în care achizițiile sunt inițiate în temeiul Legii privind achizițiile publice, fie la solicitarea funcționarilor publici.

 

De asemenea, Dispoziția prevede că Ministerul Mediului urmează să aprobe un Regulament cu privire la comercializarea lemnului de for din cadrul entităților subordonate Agenției Moldsilva, în perioada rece a anului 2023-2024, care se va aplica începând cu 1 aprilie 2023.

 

O altă prevedere se referă la abrogarea deciziei anterioare a CSE, care permitea activitatea de comerţ ambulant în cadrul târgurilor şi iarmaroacelor pentru o perioadă de maximum 120 de zile consecutive. Deciziile APL adoptate până în prezent vor fi valabile până la expirarea termenului prevăzut.

 

Dispoziția poate fi consultată integral aici.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

812 views

The date of publishing:

16 March /2023 12:37

Catalogul tematic

Noutăți | Persoană juridică

Tags:

persoana juridica | stare de urgenta

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon