News

Cum autoritățile responsabile vor asigura conformitatea produselor?

Controlul privind siguranţa şi conformitatea produselor care intră pe piaţă, înainte de punerea lor în liberă circulaţie, se efectuează de către Serviciul Vamal, la cererea autorității de supravegherea a pieței, care prezintă un set de date/informații care să permită identificarea produsului neconform sau care prezintă un risc grav, a agentului economic responsabil de produs, precum și motivele suspendării etc.

 

 

Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței din 15 mai curent, a aprobat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la conlucrarea autorităților de supraveghere a pieţei cu Serviciul Vamal privind siguranța și conformitatea produselor, ce conține Regulamentul privind procedurile de conlucrare între autoritățile de supraveghere a pieței şi Serviciul Vamal, dar și Metodologia de prezentare a datelor statistice referitoare la controalele efectuate de către Serviciul Vamal privind siguranța și conformitatea produselor.

 

 

Astfel, organul vamal suspendă punerea în liberă circulație a lotului de produs neconform și notifică imediat autoritatea de supraveghere a pieței, care efectuează verificarea caracteristicilor produselor pentru care a fost suspendată punerea în liberă circulație. Notificarea se efectuează prin intermediul sistemului informațional integrat vamal, inclusiv prin utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) dintre acest sistem şi SINICSP.

 

 

În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei nu a identificat niciun temei pentru aplicarea unor măsuri corective în ceea ce privește produsele care fac obiectul notificării, aceasta comunică organului vamal, care repune imediat în liberă circulaţie lotul de produse, cu condiţia ca toate celelalte cerinţe şi formalități legate de această procedură să fie îndeplinite. Dacă autoritatea de supraveghere a pieței constată că produsele nu sunt conforme cu cerinţele reglementărilor tehnice aceasta ia măsuri pentru a preveni introducerea produselor respective în circulaţie prin prescrierea agentului economic să ia măsuri corective pentru a stopa neconformitatea sau a elimina riscul într-un termen rezonabil. Totuși, dacă constată că produsele prezintă un risc grav va lua măsuri pentru a preveni introducerea produselor respective în circulaţie prin emiterea prescripției de interzicere a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor respective.

 

În cazul în care, în termen de 4 zile lucrătoare de la data suspendării punerii în liberă circulaţie a produselor, organul vamal nu a fost notificat prin utilizarea sistemelor informaţionale cu privire la vreo măsură corectivă aplicată de autoritatea de supraveghere a pieţei competentă, aceste produse sunt puse în liberă circulaţie în modul stabilit.

 

 

Produsele care nu sunt conforme cu cerinţele specificate în reglementările tehnice aplicabile, pentru care autoritatea de supraveghere a pieţei competentă aplică măsuri corective, cu excepţia interdicției de punere în liberă circulaţie, pot fi plasate sub regim vamal de antrepozit vamal sau în depozit provizoriu sub supraveghere vamală, pe perioada stabilită în mod expres în prescripție, pentru a fi aduse de către agentul economic în conformitate cu cerinţele stabilite.

 

 

La rândul ei, Metodologia de prezentare a datelor statistice referitoare la controalele privind siguranța și conformitatea produselor stabilește formatul datelor statistice detaliate cu referire la controalele efectuate de Serviciul Vamal în ceea ce privește siguranța şi conformitatea produselor înainte de punerea lor în liberă circulaţie.  Conform proiectului Metodologiei, până la data de 31 martie a fiecărui an, Serviciul Vamal va transmite Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării datele statistice referitoare la controalele efectuate în cursul anului calendaristic anterior în legătură cu produsele care fac obiectul Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitate produselor.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

203 views

The date of publishing:

15 May /2024 11:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Taxe vamale

Tags:

autorități vamale | circulatia marfurilor | comercializarea produselor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon