News

Cum vor putea întreprinderile să obțină finanțări accesibile prin intermediul Programului ”373”

Din 1 iunie 2023 în țara noastră va fi lansat un nou program ce va fi implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și va fi destinat întreprinderilor mici și mijlocii care implementează proiecte investiționale innovative.

 

Este vorba despre Programul guvernamental de suport a antreprenoriatului și stimularea investițiilor inovaționale, întitulat generic Programul ”373”, care a fost prezentat astăzi, în cadrul unei ședințe pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

 

Scopul Programului este de a asigura cu finanțări accesibile întreprinderile mici și mijlocii care implementează proiecte investiționale inovative, prin acordarea creditelor investiționale de către bănci, cu compensarea parțială a ratei dobânzii de către stat și garantarea, după caz, a creditelor cu garanții financiare.

 

După cum a menționat premierul, Dorin Recean, pentru a dezvolta economia națională, trebuie să stimulăm investițiile, iar în acest sens ODA a dezvoltat acest produs nou – Programul 373. Conceptul a fost cosultat și cu sistemul financiar bancar, pentru că băncile sunt o parte componentă a Programului, dat fiind faptul că  creditele investiționale vor fi acordate de către bănci. Totodată, prim-ministrul a menționat că instrumentul trebuie să fie foarte simplu pentru antreprenori.

 

Începând cu anul viitor, Guvernul își propune creșterea plafonului de creditare până la 30 mil lei, precum și oferirea unei garanții de creditare pentru întreprinderile care nu au suficient gaj.

 

De ce 373?

După cum a explicat directorul ODA, Dumitru Pîntea, pe lângă faptul că  reprezintă codul țării noastre, aceste cifre sunt elementele Programului. Astfel, Programul va compensa creditele investiționale eligibile cu o maturitate de cel puțin 3 ani, oferind compensare în mărimea necesară pentru ca rata dobânzii efective aplicată de către bănci conform contractului de credit și achitată de către beneficiar să nu depășească 7% anual pentru creditele acordate în monedă națională și 3% anual pentru creditele acordate în valută (USD sau EUR).

 

Totodată, directorul ODA a trecut în revistă condițiile pentru acces la Program. Astfel, pentru a devein beneficiar a Programului, întreprinderea solicitantă trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii și condiții:

 

  • este înregistrată în Registrul de stat al unităților de drept din RM și nu este în proces de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare;
  • este clasificată în condițiile prevăzute în Legea nr. 179/2016 și nu cade sub incidența art. 12 alin. (3) din lege;
  • nu are beneficiari efectivi înregistrați și/sau rezidenți ai jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență stabilite conform actelor normative ale autorității de supraveghere, precum și ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
  • nu are datorii restante față de bugetul public național la data acordării creditului;
  • destinația creditului investițional se încadrează în unul din domeniile de activitate în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Program;
  • creditul investițional solicitat este clasificat de către bancă în categoria de risc „Standard” sau „Supravegheat” în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale;
  • deține un plan de afaceri și proiecții financiare care să demonstreze fezabilitatea și impactul potențial al proiectului investițional, confirmat de către bancă;
  • confirmă o contribuție proprie în valoare monetară de cel puțin 10% din valoarea proiectului investițional propus spre finanțare;
  • nu dispune de alte lichidități sub formă de numerar în conturi curente și de depozit, instrumente financiare generatoare de dobândă sub forma obligațiunilor sau valorilor mobiliare de stat, cu excepția contribuției proprii stabilită conform Programului.

 

Valoarea maximă a creditului ce poate fi acordată către băncile participante la Programul unui beneficiar eligibil nu poate depăși 15 mil. lei. Mai multe detalii despre Program puteți consulta și în acest articol.

Membrii Consiliului Economic interesați pot transmite propuneri de îmbunătățire a conceptului Programului până la 24 mai, la adresa Secretariatului Consiliului. Totodată, într-o ședință separată cu Asociația Băncilor din Moldova vor fi discutate aspecte tehnice privind implementarea Programului, ce vizează sectorul bancar.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)

817 views

The date of publishing:

17 May /2023 10:15

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Antreprenorii | sustinerea businessului

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon