News

Deblocarea procesului eliberării licențelor pentru activitățile din sectorul energetic agenților economici din Transnistria

Pentru licențierea activităților din sectoarele energetice, agenții economici din regiunea transnistreană vor depune la autoritatea emitentă extrasul din Registrul de stat privind înscrierea provizorie, eliberat de Agenția Servicii Publice, o cerere de modelul stabilit la care se vor anexa, după caz, dovezile privind dotarea tehnică necesară desfășurării activității licențiate și dispunerea de personal calificat. Licențele pentru activitățile din sectoarele energetice se vor elibera pe un termen de 6 luni cu posibilitatea primirii unei noi licențe la expirarea termenului de valabilitate a celei precedente.

 

Ministerul Energiei a înaintat pentru consultări publice proiectul completărilor la HG nr. 815/2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri și servicii ce constituie obiectul activității de comerț exterior a agenților economici din regiunea transnistreană, precum și furnizarea de către aceștia a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, elaborat în scopul instituirii unui mecanism provizoriu de licențiere a agenților economici din sectoarele energetice din regiune.

 

De menționat, că urmare a operării modificărilor în HG nr.815/2005, entitățile din stânga Nistrului urmează să obțină licențe pentru perioadele expres prevăzute de legile sectoriale cu achitarea taxelor pentru licență. În sectoarele energetice termenul de valabilitate a licențelor constituie o perioadă de la 5 până la 25 ani. Totodată, impunerea condițiilor generale de obținere a licențelor agenților economici din Transnistria implică reglementarea, monitorizarea şi controlul activității licențiate a acestora, în modul şi în limitele prevăzute de legile sectoriale.

 

Conform notei proiectului, identificarea și aprobarea mecanismelor care urmează să asigure desfășurarea proceselor de verificare și control a respectării de către entitățile din stânga Nistrului a condițiilor de licențiere, este un proces de durată. Astfel, pentru realizarea acestor sarcini este necesară acordarea unei perioade suficiente de timp, atât agenților economici pentru conformare, cât și autorităților publice pentru identificarea mecanismelor aplicabile situațiilor concrete de autorizare a activității de întreprinzător în sectoarele energetice a entităților din regiunea transnistreană.

 

 

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

338 views

The date of publishing:

16 November /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

sisteme energetice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon