Documents and comments

ORDIN сu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (Nr. 40 din 21 februarie 2017)

În temeiul art. 191 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) şi Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

1. Se aprobă formularul tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, conform anexei. 2. Avizul de plată se aplică începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017. 3. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoștință subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat care, ulterior, vor informa Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale instituite în cadrul autorităților executive ale administrației publice locale. Ministrul Finanțelor

Octavian ARMAȘU

Monitorul fiscal FISC.md Nr.38 2017


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2128 views

The date of publishing:

20 June /2017 09:14

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Legislație fiscală | Noutăți fiscale

Tags:

cod fiscal | Octavian Armasu | perioada fiscală | colectare fiscală | Autorități Publice | Ordin MF

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon