990 views

The date of publishing:

08 June /2021 07:59

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Asigurare socială de stat | Dare de seamă fiscală | Ordine SFS | Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Legislație fiscală | Persoana fizică | IPC21

Tags:

IPC21 | dare de seamă | ordin SFS | obligaţie fiscală | sindicate | angajat | fondatori | impozit pe venit | asigurare medicala | asigurare sociala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon