Documents and comments

Ordinul SFS nr. 444 din 17.08.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

41.7 Are contribuabilul obligația prezentării dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului în cazul lipsei tranzacțiilor ce constituie obiect al calculării contribuțiilor în perioada de raportare?

41.1 Cine sînt subiecți ai contribuțiilor obligatorii în Fondul viei și vinului conform Legii viei și vinului nr. 57/2006?

41.3 Cine are obligația de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului?

41.5 Care este ultima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV20), aprobat prin Ordinul SFS nr. 423/2020?

41.4 Care este termenul de prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV21 și achitare a contribuţiilor respective?

41.2 Care sînt obiectele impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului?

41.11 Câte perioade de raportare pasibile declarării de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fondul viei și vinului, include anul de gestiune?

41.6 Care este prima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV21, aprobat prin Ordinul SFS. 349/2021?

41.9 Care sînt facilitățile stabilite pentru producătorii de vin materie primă şi distilatele de origine vitivinicolă la comercializarea acestora în RM şi utilizarea lor pe teritoriul RM în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole?

41.8 Când intervine obligația calculării și achitării contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului?

41.18 Pentru care perioadă fiscală apare obligația de declarare a mărfurilor ce constituie obiecte ale contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului, reflectate în factura fiscală care a fost anulată, cu întocmirea și eliberarea altei facturi fiscale, în care data livrări se referă la perioada fiscală anterioară datei eliberării acesteia?

41.17 Pentru care perioadă fiscală urmează a fi declarate mărfurile ce constituie obiecte ale impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului, reflectate în factura fiscală, în cazul în care data livrării și data eliberării acesteia sînt în diferite perioade fiscale?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

743 views

The date of publishing:

19 August /2021 07:46

Domeniu:

Dare de seamă fiscală | Noutăți | Ordine SFS

Tags:

ordin SFS | vie și vin | contributii | contribuabil | CFV21 | dare de seamă

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon