Documents and comments

Ordinul SFS nr. 495 din 24.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

(40.3.11) Care sunt subiecții calificați drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale în sensul Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020?

 

(40.3.12) Care sunt documentele ce urmează să fie prezentate de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale la solicitarea rambursării TVA pentru perioada/perioadele din Programul de rambursare a TVA?

 

40.3.13) Sînt în drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale să beneficieze de rambursarea TVA, în cazul în care producătorul afectat de calamitățile naturale, nu a achitat la buget obligațiile ce țin de impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020?

 

(40.3.14) Cum participă impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă calculat și declarat pentru anul 2020, la determinarea sumei maxime pasibile rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA?

 

(40.3.15) Care este perioada pentru care producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de rambursarea TVA?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1022 views

The date of publishing:

29 September /2020 07:56

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Ordine SFS | Ordine MF | Legislație fiscală | Deduceri fiscale

Tags:

Ordin MF | ordin SFS | TVA | producator agricol | rambursare | deducere | contribuabil | Baza generalizată a practicii fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon