Documents and comments

Ordinul SFS nr. 613 din 13.12.2021 privind modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29.1.8.23 Care este regimul fiscal aplicat de rezidenţii zonelor economice libere în cazul în care aceştia fac parte din businessul mic şi mijlociu şi ar putea fi trataţi ca subiecţi ai SIMM?

29.1.7.3.25 Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul repartizării plăților de lichidare asociaților/acționarilor/membrilor/fondatorilor entității, avînd în vedere că întreprinderea se află în proces de lichidare?

29.1.11.9 Cum urmează a fi aplicate prevederile art. 84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (din regimul general de aplicare a impozitului pe venit la regimul SIMM sau invers)?

29.1.11.6 Care declarație urmează să depună agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul (SIMM20) nu permite reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare?

29.1.11.14 Se include oare în componența obiectul impunerii al regimului SIMM, venitul obținut din vînzarea unui bun în condițiile în care comercializarea lor nu constituie o activitate de bază a acestuia?

29.1.11.5 Ce regim de impozitare (4% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?

29.1.11.9 Cum urmează a fi aplicate prevederile art. 84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (din regimul general de aplicare a impozitului pe venit la regimul SIMM sau invers)?

29.1.11.12 Constituie obiect al impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului întrprinderilor mici și mijlocii (SIMM) donația efectuată de către aceștia?

29.1.11.15 Se ia în considerare valoarea livrărilor la export, la aprecierea ponderii livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, în vederea stabilirii dreptului de alegere a regimului de aplicare a SIMM sau a regimului general de aplicare a impozitului pe venit?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

875 views

The date of publishing:

20 December /2021 07:56

Domeniu:

Impozitul pe venit | T.V.A. | Ordine SFS | Legislație fiscală

Tags:

ordin SFS | Baza generalizată a practicii fiscale | impozit pe venit | ZEL | TVA | IMM | SIMM20

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon