Documents and comments

Ordinul SFS nr. 63 din 09.02.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

(5.5.1.3) Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru categoria respectivă de obiecte impozabile: depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al CF?

(5.5.2.4) Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunuruile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea APL pentru obiectele impozabile depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime, stabilite prin Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000?

(5.5.2.1) Corespunzător cărui diapazon autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească cotele concrete în cazul impozitului pe bunurile imobiliare pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

836 views

The date of publishing:

11 February /2021 07:57

Domeniu:

Administrare fiscală | Impozitul pe bunurile imobiliare | Ordine SFS | Legislație fiscală

Tags:

Construcția | cadastru | impozitul funciar | Bunuri imobile | APL | ordin SFS | impozit pe bunurile imobiliare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon