Documents and comments

Ordinul SFS nr.531 din 18.10.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

6.4.4.1 Cum se stabilește cota taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

6.9.3.1 Cum se stabilește cota taxei balneare?

6.12.4.1 Cum se calculează taxa de la posesorii de câini?

6.5.4.1 Cum se stabilește cota taxei de aplicare a simbolicii locale?

6.15.1.1 Ce se înțelege prin „parcaj” în scopul aplicării taxei pentru parcaj?

6.15.3.1 Care este obiectul impunerii la taxa pentru parcaj?

6.1.3 Ce include sistemul taxelor locale?

6.12.3.1 Cum se stabilește cota taxei de la posesorii de câini?

6.10.4.1 Cum se stabilește cota taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

6.3.4.2 Cum se calculează taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

6.16.5.1 Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

6.7.4.1 Cum se stabilește cota taxei de piaţă?

6.5.5.1 Cum se calculează taxa de aplicare a simbolicii locale?

6.15.6.2 Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru parcaj?

6.8.3.1 Cum se stabilește cota taxei pentru cazare?

6.15.5.1 De către cine se calculează taxa pentru parcaj?

6.15.6.1 Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru parcaj?

6.2.4.3 Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului?

6.15.4.1 Care este cota taxei pentru parcaj?

6.8.4.1 Cum se calculează taxa pentru cazare?

6.6.4.1 Cum se stabilește cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

6.2.3.1 Cum se stabilește cota taxei pentru amenajarea teritoriului?

6.15.7.2 Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcaj?

6.17.4.1 Cum se calculează taxa pentru salubrizare?

6.11.4.1 Cum se stabilește cota taxei pentru parcare?

6.17.1.1 Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru salubrizare?

6.3.3.1 Cum se stabilește cota taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

6.10.5.1 Cum se calculează taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

6.15.2.1 Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru parcaj?

6.6.5.1 Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

6.9.4.1 Cum se calculează taxa balneară?

6.17.3.1 Cum se stabilește cota taxei pentru salubrizare?

6.11.5.1 Cum se calculează taxa pentru parcare?

6.15.7.1 Cine sunt scutiți de plata taxei pentru parcaj?

6.16.4.1 Cum se stabilește cota taxei pentru dispozitivele publicitare?

6.7.5.1 Cum se calculează taxa de piaţă?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

934 views

The date of publishing:

22 October /2021 07:56

Domeniu:

Taxele locale | Legislație fiscală | Ordine SFS

Tags:

taxa de piaţă | Taxe locale | ordin SFS | publicitate

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon