Documents and comments

icon Privind aplicarea amenzilor fiscale la accizele și taxele rutiere, prevăzute prin Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996 și la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, prevăzută de Titlul IX al Codului fiscal

Potrivit art. 8 din Legea fondului rutier în redacția în vigoare pînă la modificările operate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 „Controlul asupra virării integrale şi la timp a accizelor şi taxelor revine organelor Ministerului Finanțelor”. Totodată, ulterior modificărilor realizate prin această Lege „Controlul asupra virării integrale şi la timp a taxelor în fond revine organelor Ministerului Finanțelor. În cazul nerespectării modului de calculare, declarare şi/sau achitare a taxelor aferente fondului rutier, organele fiscale vor aplica măsurile de asigurare a stingerii, de răs...

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

2934 views

The date of publishing:

10 June /2013 15:30

Catalogul tematic

Accizele | Administrare fiscală | Taxele rutiere

Tags:

Scrisori IFPS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon