Documents and comments

icon Privind obligativitatea dispunerii de autorizaţie de funcţionare a unităţilor comerciale, eliberate de autoritatea publică locală, de către agenţii economici care practică activitatea de acordare a serviciilor de taxi

Reieşind din faptul că la aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 13 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” au apărut neclarități în ceea ce ține de obligativitatea dispunerii de autorizație de funcționare a unităților comerciale, eliberate de autoritatea publică locală, de către agenții economici care practică activitatea de acordare a serviciilor de taxi, solicităm explicații în partea ce ține de necesitatea dispunerii de această autorizație prin prisma art. 2 alin. (2) al Legii menționate, care stipulează: „În sensul preze...

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

3967 views

The date of publishing:

10 June /2013 13:10

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Taxele locale

Tags:

Scrisori IFPS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon