News

Agenția Rezerve Materiale - autoritate din subordinea MAI

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern, ce conține Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale, structura și organigrama acesteia. Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne în urma reformei administrației publice, care a determinat MAI ca organ central de specialitate al administraţiei publice şi asigură elaborarea şi realizarea politicii guvernamentale în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare. Astfel, Agenția se transformă din autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului în autoritate administrativă separată în subordinea MAI. Misiunea Agenţiei constă în realizarea prerogativelor statului ce ţin de implementarea politicii în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare, create în scopul intervenirii operative pentru apărarea ţării, protecţia populaţiei şi a economiei în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război, precum şi recepţionării/distribuirii de ajutoare umanitare, trimise în adresa statului. Potrivit documentului, funcțiile de bază ale Agenției sunt: • implementarea documentelor de politici şi supravegherea respectării legislaţiei în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare; • asigurarea conducerii nemijlocite şi controlul subdiviziunilor din subordine; • administrarea, coordonarea activităţilor şi exercitarea controlului în domeniul rezervelor materiale şi de mobilizare ale statului; • crearea rezervelor materiale de stat, acumularea, stocarea/livrarea şi păstrarea bunurilor material, inclusiv la întreprinderi, organizaţii şi instituţii, conform sarcinilor de mobilizare aprobate de Guvern; • acordarea asistenţei metodologice instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale privind modul şi condiţiile de stocare/livrare, păstrare şi eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului; • constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 327 Cod Contravenţional etc. Pentru realizarea funcţiilor Agenția va dispune de un efectiv-limită în număr de 98 unități, care până la reorganizare era de 131 unităţi. În structura Agenției va fi reorganizată Direcţia economico-financiară, fiind create în cadrul ei a două structuri – secţia planificare bugetară şi secţia evidenţă contabilă şi stocuri. Această direcţie va desfăşura o activitate complexă privind evidenţa centralizată a bunurilor materiale din rezerva de stat şi de mobilizare, păstrate atât în cadrul subdiviziunilor sale, cât şi la agenţii economici. Totodată, se propune ca actualele subdiviziuni teritoriale ale Agenţiei să fie concentrate într-un Centru de gestionare a rezervelor materiale, fără personalitate juridică, cu păstrarea patrimoniului distinct. Centrul va gestiona rezervele materiale de stat şi de mobilizare şi va fi creat pe baza actualului combinat „Liman” din mun. Chişinău, care se va transforma în depozit principal, activitatea de bază fiind păstrarea şi eliberarea bunurilor din rezervele materiale şi de mobilizare, stocarea şi păstrarea ajutoarelor umanitare transmise în adresa statului şi a bunurilor transmise de către inspectoratele fiscale teritoriale în scopul completării rezervei de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

2161 views

The date of publishing:

10 May /2018 11:31

Catalogul tematic

Noutăți | Reorganizare

Tags:

Agenție | Rezerve | MAI | proiect hotarire guvern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon