News

Amendă de 905 mii lei pentru folosirea ilegală a mărci comerciale

La 7 aprilie 2014, BAA „GSP-Lex” a solicitat SRL „V”, în interesele SRL „E”, suspendarea activităţii domenului www.1000kv.md. Potrivit scrisorii ÎS „MoldData” nr. 204 din 8 august 2014, domenul menţionat a fost atribuit ca fiind vacant, iar temeiuri legale pentru ca ÎS „MoldData” să dispună anularea acestuia (o hotărâre judecătorească sau hotărâre a arbitrajului international) lipsesc. La 25 septembrie 2014 SRL „E” a depus la Consiliul Concurenţei plângerea nr. 1870, prin care a denunţat utilizarea paţială pretins ilicită de către SRL „V” a mărcii petiţionarului şi a solicitat sancţionarea reclamantului. Prin dispoziţia Plenului Consiliului Concurenţei nr. 12 din 26 noiembrie 2014 s-a dispus iniţierea investigaţiei privind semnele încălcării prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) al Legii concurenţei, referitor la acţiunea SRL „V”, privind folosirea presupus a fi ilegală, parțială a mărcii comerciale „1000kw”, deţinute de SRL „E”. Conform procesului-verbal de cercetare la faţa locului nr. 26 din 27 iulie 2015 s-a constatat, că în urma efectuării operaţiunilor de căutare în cadrul motorului de căutare „Google”, la imprimarea pentru căutare a „1000kw.md” motorul de căutare redirecţionează instantaneu către pagina www.horoz.md, pe care se regăseşte, la compartimentul contacte, adresa magazinului SRL „V”, iar ulterior către pagina web www.volta.md. Conform raportului de investigaţie, s-au stabilit semnele concurenţei neloiale în raport cu întreprinderea concurentă SRL „E”, manifestate prin folosirea ilegală a mărcii în perioada anilor 2013-2015, interzise de art. 19 alin. (1) lit. a) al Legii concurenţei. A fost înaintată propunerea de constatare a încălcării şi de aplicare a sancţiunii, fiind remisă în adresa reclamantului prin scrisoarea pârîtului nr. CN-06/246-889 din 19 mai 2015 şi recepţionată la 20 mai 2015, fapt confirmat prin avizul poştal. Prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-57 din 3 septembrie 2015 s-a constatat încălcarea prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) al Legii concurenţei de către SRL „V” prin folosirea ilegală parţială a mărcii „1000 KW Centru Comercial”, ce aparţine SRL „E”, s-a aplicat SRL „V” o amendă în mărime de 905 252,91 lei, urmând ca această sumă să fie achitată la bugetul de stat timp de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, cu menţiunea corespunzătoare şi remiterea unei copii a actului ce confirmă achitarea, iar în decurs de 3 zile din data recepţionării deciziei, s-a dispus ca SRL „V” să înceteze utilizarea paginii web www.1000kv.md şi să informeze Consiliul Concurenţei despre înlăturarea încălcării până la 01 octombrie 2015. Nefiind de acod cu decizia Plenului Consiliului Concurenţei, SRL „V” a atacat-o în instanță. Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău, a fost respinsă acțiunea SRL „V” privind anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-57 din 3 septembrie 2015 ca fiind neântemeiată. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a respins recursul declarat de către SRL „V”, aceasta urmând să achite amenda în sumă de 905,25 mii lei.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1499 views

The date of publishing:

29 March /2018 08:16

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Instanța de judecată | consiliu concurentei | decizie | amendă

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon