News

Angajamentele financiare faţă de organizaţiile internaţionale constituie 56 mil. 593,7 mii lei

Lista organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru pe anul 2016 a fost aprobată de Guvern. Proiectul prevede racordarea sumelor la situaţia reală la momentul transferului şi conform prognozelor iniţial stabilite în ceea ce ţine de contribuţiile Republicii Moldova la unele organisme internaţionale. La momentul actual, ţara noastră şi-a onorat toate angajamentele, iar sumele contribuţiilor deja achitate vor fi ajustate conform cursului valutar la data efectuării transferului, a precizat Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu. Astfel, statul urmează să achite în total suma 56 mil. 593,7 mii lei pentru calitatea de membru la 71 de organizaţii. Potrivit documentului, onorarea angajamentelor faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, constituie un obiectiv important în procesul de promovare a politicii externe şi contribuie la promovarea imaginii pozitive a ţării ca partener credibil. Ţara noastră urmeză să achite bani pentru calitatea de membru în câteva organizaţii parlamentare precum Adunarea Interparlamentară a CSI - 3 423 697 lei, Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice în Bazinul Mării Negre - 978 047 lei, Uniunea Interparlamentară – 203 255 lei, Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare (OSCE) – 34 841 lei şi Adunarea Parlamentară a Francofoniei – 66 997 lei. Totodată, Republica Moldova urmează să achite cotizaţia de membru unor organizaţii internaţionale, precum Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Mondială a Comerţului, Curtea Penală Internaţională, Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii etc. De asemenea, ţara noastră îşi va onora angajamentele financiare faţă de o serie de organizaţii ale Comunităţilor Statelor Independente, cum ar fi – Comitetul Executiv al CSI, Comitetul de Statistică a CSI, Centrul Antiterorist al CSI, Consiliul Coordonator al Procurorilor Generali ai CSI etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1300 views

The date of publishing:

02 March /2017 16:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Moldova | angajament financiar | organizaţii internaţionale | membru | cotizatia de membru

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon