News

ANRE: Reguli unice la achiziția de bunuri, lucrări și servicii

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința sa publică din 26 ianuarie 2017, un nou Regulament care stabilește reguli transparente și unice pentru toți titularii de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Regulamentul mai conține prevederi ce țin de furnizarea energiei termice în procesul de achiziție a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor. Consiliul consideră că aplicarea prevederilor regulamentului va contribui la o funcționare eficientă a sectoarelor reglementate de ANRE. Regulamentul stabilește reguli transparente și unice pentru toți actorii din sectoarele ce sunt în vizorul ANRE, inclusiv în procesul de achiziție a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor, pentru a evita eventuale abuzuri din partea acestora. Sunt stabilite tipurile de proceduri de achiziții care pot fi aplicate de titularii de licență în funcție de destinația și complexitatea achizițiilor; stabilirea mecanismului legal de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție în dependență de tipul procedurii aplicate; instituirea răspunderii beneficiarilor pentru încălcarea prevederilor regulamentului. Regulamentul aprobat prevede, ca titularii de licență vor efectua achizițiile în baza planului de achiziții elaborat de aceștia, reeșind din cerințele prevăzute de regulament, și vor asigura transparența acestui proces, oferind posibilitatea de participare la el atât a agenților economici rezidenți, cât și nerezidenți. ANRE consideră că aplicarea cerințelor stabilite de Regulament va contribui micșorării prețurilor de procurare a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor în sectoarele reglementate de agenție, factor care, la rândul său, va diminua costurile incluse în tarifele și prețurile reglementate.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1413 views

The date of publishing:

31 January /2017 14:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

ANRE | titularii de licență | furnizarea energiei termice | Regulamentul | preţuri | agent economic | tarife

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon